nieuws

Verzekeraars bepleiten zwarte doos in elke auto

Branche 1206

Verzekeraars bepleiten zwarte doos in elke auto

Verzekeraars vinden dat voertuigen moeten worden uitgerust met een zogenoemde Event Data Recorder (EDR), zodat bij een ongeluk de ongevalsomstandigheden snel beschikbaar komen. Dat is één van aanbevelingen die het Verbond van Verzekeraars doet in het vandaag verschenen position paper ‘Voertuigdata: de klant aan het stuur’. In het paper houden verzekeraars daarnaast een pleidooi om consumenten de baas te laten zijn over hun eigen autodata, die nu in handen van autofabrikanten zijn. 

Als voertuigen beschikken over een EDR kan na een ongeval een onafhankelijke partij, bijvoorbeeld de politie, de ongevalsdata uitlezen. De verzekeraar kan dan snel een oordeel vormen over de aansprakelijkheid. Dat leidt tot snellere afwikkeling van (letsel)schade.

Afwikkeling schade versnellen

De politie is nu na een ongeval nog vaak aangewezen op tijdrovende analyses en getuigenverklaringen. Een EDR kan veel duidelijk maken over het moment vlak voor en tijdens het ongeval. Deze ‘zwarte doos’ zou ook de afwikkeling van schade fors kunnen versnellen, omdat de aansprakelijkheid sneller en beter kan worden vastgesteld. Het Verbond van Verzekeraars vindt dat Nederland een EDR, in navolging van de Verenigde Staten, ook in auto’s verplicht moet stellen.

Auto als databron

Voertuigen verzamelen – vaak ongemerkt – steeds meer data over het verkeer, het rijgedrag van de bestuurder en de prestaties van de auto zelf. “Fabrikanten willen zelf alle data uit het voertuig beheren en tegen betaling beschikbaar stellen aan derden. Zo verdienen zij geld aan data die consumenten ongemerkt voor hen verzamelen”, aldus het Verbond.

Regie bij consument

Het Verbond vindt dat consumenten zelf de regie moeten hebben op hun data – en dus ook zelf kunnen bepalen welke instanties over deze data kunnen beschikken. “Een voertuigfabrikant kan zich de voertuigdata niet toe-eigenen enkel en alleen omdat een consument zijn voertuig heeft gekocht.” De verzekeraars pleiten in hun position paper  daarom voor een niet-commerciële instantie die de data beheert, “zodat veel partijen met behulp van die data aantrekkelijke producten kunnen aanbieden aan consumenten, die vrij moeten kunnen kiezen bij wie ze die producten afnemen.”

Nieuwe vraagstukken

Het Verbond verwacht dat datatoepassingen en de komst van (hoog)autonome voertuigen de verkeersveiligheid een zet in de goede richting kunnen. Wel komt er volgens de verzekeraars een nieuw risico voor in de plaats: het cyberrisico. “Of het risico nu schuilt in hackers die kwaad willen of in het niet of verkeerd updaten van software in auto’s door de eigenaar, naarmate er steeds meer auto’s via internet in verbinding staan met andere voertuigen of apparaten, zorgt dit voor nieuwe vraagstukken. Ook als het gaat om dataveiligheid.”

Certificering apparatuur

Het Verbond is daarom voorstander van certificering van apparatuur, keurmerken en toegangseisen van leveranciers en fabrikanten van ict-toepassingen in auto’s.

Reageer op dit artikel