nieuws

Veel animo voor Register Gevolmachtigd Agent

Branche 1733

Binnen een half jaar hebben zich bijna 500 personen ingeschreven in het Register Gevolmachtigd Agent (RGA). De Stichting Assurantie Registratie (SAR) en brancheorganisatie NVGA spreken van een groot succes en gaan ervan uit dat de erkenningsregeling Gevolmachtigd Agent de standaard wordt in de branche.

Veel animo voor Register Gevolmachtigd Agent

Op 1 september 2017 stelde de Stichting Assurantie Registratie (SAR) in samenwerking met de NVGA het Register Gevolmachtigd Agent open. Hiermee werd ingespeeld op het gegeven dat het ministerie van Financiën de volmachtmodule niet meer in het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk heeft opgenomen.

Waarborgen deskundigheid

Het register kreeg als doelstelling mee om het deskundigheidsniveau waaraan een gevolmachtigd agent moet voldoen op transparante wijze wordt vast te leggen en te onderhouden. De NVGA ontwikkelde samen met NIBE-SVV een nieuwe opleiding tot gevolmachtigd agent. Parallel hieraan richtte de SAR in samenwerking met de NVGA een register op waar de houders van het nieuwe diploma zich kunnen registreren en waar via permanente educatie het niveau van hun deskundigheid en vakbekwaamheid wordt gewaarborgd.

Het oude GA-diploma

Alle diplomahouders van het oude GA-diploma kunnen zich bij het RGA-register inschrijven. Voor deze mensen geldt een overgangsregeling tot 1 juli 2018. Voor de dagelijks leidinggevende van een kantoor dat is aangesloten bij de NVGA is een inschrijving in dit register verplicht.

Volgende stap in carrière

De initiatiefnemers zeggen dat het ook alle andere houders van het oude GA-diploma belangrijk is om zich te registreren. “Want met een inschrijving in dit register houdt men het GA-diploma actueel voor het geval men het GA-diploma nodig heeft voor een volgende stap in de carrière. Indien men dit niet doet, is de kans groot dat u men het GA-examen opnieuw dient af te leggen.”

‘Een vanzelfsprekendheid’

De NVGA en de SAR rekenen op een verdere toename van het aantal gevolmachtigd agenten in het nieuwe register zodat dit “een vanzelfsprekendheid zal worden binnen de branche.”

Reageer op dit artikel