nieuws

Stamrecht verknocht of niet?

Branche 2503 PA

Stamrecht verknocht of niet?

Ook een ontslagvergoeding die in een bedrag ineens wordt ontvangen kan verknocht zijn en dus buiten de huwelijksgoederengemeenschap vallen. Dat blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. Het hoogste rechtsorgaan boog zich over de rechtsvraag of een goudenhanddruksstamrecht verknocht is of niet. Met andere woorden: valt het stamrecht buiten de huwelijksgoederengemeenschap of juist erin?

De situatie: Man en vrouw zijn in 1986 gehuwd in gemeenschap van goederen. De man heeft van twee voormalige werkgevers ontslagvergoedingen ontvangen: de eerste van TomTom, de tweede van Tele Atlas. Voor deze laatste ontslagvergoeding heeft de man een goudenhanddrukstamrecht bedongen bij een eigen stamrecht-bv. In 2013 wordt de echtscheiding uitgesproken.

Echtscheidingsbeschikking

De Rechtbank Oost-Brabant bepaalt dat de door de man van TomTom ontvangen ontslagvergoeding niet aan hem is verknocht. Daarmee valt deze in de gemeenschap en moet deze tussen man en vrouw worden gedeeld (ieder de helft). Het in eigen beheer gehouden stamrecht is volgens de rechtbank wel (volledig) verknocht aan de man. Dit stamrecht hoeft dus niet gedeeld te worden.

Hof Den Bosch

De ontslagvergoeding van TomTom heeft de man in een geldbedrag ineens ontvangen. Er is geen stamrecht voor bedongen. In dat geval geldt dat deze ontslagvergoeding niet verknocht is, aldus Hof Den Bosch. Het is ook niet duidelijk geworden of de ontslagvergoeding tot doel had het inkomen van de man aan te vullen tot zijn laatstgenoten salaris. Verder is het niet duidelijk geworden wat er met dit geld is gebeurd. Niet verknocht, delen dus. Het in de eigen bv ondergebrachte stamrecht is wel verknocht, meent het hof. Dit stamrecht valt dus wel buiten de gemeenschap.

Hoge Raad

Het laatste woord is aan de Hoge Raad. Deze vindt dat het hof te kort door de bocht redeneert door te oordelen dat een ontslagvergoeding die in een bedrag ineens wordt ontvangen, te allen tijde in de gemeenschap valt. Ook een dergelijke ontslagvergoeding kan verknocht zijn en dus buiten de gemeenschap vallen. Bovendien heeft de man wel degelijk informatie gegeven over het doel van de ontslagvergoeding. Er zal dus opnieuw moeten worden onderzocht of en in welke mate deze ontslagvergoeding verknocht is en wat er waar is van de stelling van de man dat het bedrag van de ontslagvergoeding nog volledig aanwezig is. Hiervoor verwijst de Hoge Raad naar het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Reageer op dit artikel