nieuws

OM eist 30 maanden cel tegen oud-bestuurders HDI-Gerling

Branche 7046

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vanmorgen 30 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen voormalig HDI-Gerling bestuurders Bert Schouten en Marco Mattke.  Daarbovenop vordert het OM € 2,5 mln aan schadevergoeding. Voormalig directeur Schouten en commissaris Mattke worden verdacht van grootschalige fraude ten nadele van hun werkgever. Al eerder werden de bestuurders via de civiele rechter gedwongen om de fraudemiljoenen terug te betalen aan HDI, een van de grootste industriële verzekeraars van Nederland. 

OM eist 30 maanden cel tegen oud-bestuurders HDI-Gerling

De grote afwezige bij de zitting in Rotterdam was oud-bestuursvoorzitter Gerhard Mattke (78), de vader van Marco. Naar verluidt is Mattke Sr. psychisch niet in staat om terecht te staan. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wanneer dit wel het geval is. uit  Marco Mattke (52) en Bert Schouten (59) ontkenden tijdens de zittingsdagen van afgelopen vrijdag en vanmorgen de verdenkingen of gaven -in het geval van Schouten- er een verklaring voor die al verzachtend moest gelden.

1 Arubaanse florin

Daarmee gingen de verdachten voor bij aan het eerdere oordeel van de civiele rechter. Die oordeelde een jaar geleden dat de drie oud-bestuurders van HDI-Gerling miljoenen moeten terugbetalen aan hun oud-werkgever voor de fraude waarmee in totaal meer dan € 25 mln was gemoeid. Een van meest prominente onderdelen van het jarenlange bedrog was de verkoop en herverzekering van een grote Arubaanse verzekeringsportefeuille van HDI aan Treston Insurance Company. Ze verkochten de portefeuille voor praktisch niets (1 Arubaanse florin) en verzwegen daarbij dat ze zelf een meerderheidsbelang hadden in Treston.

Rotterdams societyduo

De voormalige HDI-Gerling bestuurders hadden er weinig problemen mee om zakelijk en privé door elkaar te laten lopen. Zo kocht Schouten in 2012 uit de kas van HDI voor € 3,1 mln een appartement op Mallorca voor Gerhard Mattke, zonder dat hier een reële rente en onderpand tegenover stond. Tevens verzorgde hij een miljoenlening aan het Rotterdamse societyduo Bas en Jeanine van Vliet die met hun bedrijven in de problemen waren gekomen. Van hen zou Schouten ook een penthouse aan de Kralingse Plas hebben gekocht.

Boete DNB

Hoewel het volledige bestuur en de raad van commissarissen in 2013 werden vervangen en HDI het juridische traject tegen de oud-directieleden in gang zette, tikte De Nederlandsche Bank de Rotterdamse verzekeraar ook op de vingers. DNB beboette HDI in 2014 met € 60.000 omdat het ten tijde van de fraude niet beschikte over voldoende adequate procedures en maatregelen die een integere bedrijfsuitoefening waarborgen ten aanzien van het tegengaan van (de schijn van) belangenverstrengeling. Ook waren de bevoegdheden van de CEO, CFO en CRO in één persoon verenigd en was er geen adequate functiescheiding. HDI voerde daarop herstelmaatregelen door. De verzekeraar opereert sinds 2016 onder de naam HDI Global.

Reageer op dit artikel