nieuws

Menzis op vingers getikt vanwege fraude met pgb-budgetten

Branche 1628

Menzis op vingers getikt vanwege fraude met pgb-budgetten

Zorgverzekeraar Menzis heeft volgens het Gerechtshof misbruik gemaakt van haar bevoegdheid door geld terug te vorderen van burgers die zich niet bewust waren dat hun zorgbureau frauduleus handelde.

Volgens De Twentsche Courant Tubantia was de zaak aangespannen door de Enschedese advocate Kismet Karademir-Bastürk, die de zaak namens een cliënte in gang zette. Karademir-Bastürk tekende bezwaar aan tegen een eerder vonnis van de kantonrechter in Enschede. Die rechter kwam tot het oordeel dat een pgb-houdster in totaal ruim € 10.000 euro aan Menzis moest terugbetalen. Er bleek gefraudeerd te zijn met het aantal uren waarin zorg aan haar zou zijn verleend.

Raadsvrouw Karademir vertelt tegenover de krant: “De zorgverzekeraars worden nu eindelijk op de vingers getikt. Er moet een zorgvuldiger afweging worden gemaakt of een budgethouder te goeder trouw is. Uit dit arrest blijkt dat de verzekeraars het fout hebben gedaan.”

‘Ingewikkelde materie’

Woordvoerder Jessica Winkelhorst zei namens Menzis: “We bekijken wat we hiermee doen”. De woordvoerster geeft aan dat volgens haar de regelgeving rondom pgb-budgetten ‘een ingewikkelde materie’ is. “De praktijk is weerbarstig. Het is vaak moeilijk om erachter te komen hoeveel zorg is geleverd. Pas als fraude daadwerkelijk is aangetoond, kun je de te goeder trouw-regeling toepassen,” zo meldde Winkelhorst verder.

Reageer op dit artikel