nieuws

Linkse oppositie maakt zich sterk voor gelijke beloning

Branche 1701

50Plus maakt zich sterk voor gelijke beloning. Middelgrote en grote bedrijven moeten voortaan bewijzen dat ze vrouwen net zoveel betalen als mannen, vinden de linkse oppositie en 50plus. Zij werken eigenhandig aan een wetswijziging om dat verplicht te stellen.

Linkse oppositie maakt zich sterk voor gelijke beloning

Organisaties met meer dan vijftig werknemers moeten elke drie jaar melden wat hun personeel verdient, als het aan GroenLinks, SP, PvdA en 50Plus ligt. Is er sprake van ongelijke beloning en toont het bedrijf geen beterschap, dan volgt een boete.

Hardnekkig probleem

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is een hardnekkig probleem. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verdienen vrouwen in Nederland nog altijd gemiddeld ruim 15 procent minder dan mannen. Soms is daar een goede reden voor, bijvoorbeeld omdat vrouwen vaker in deeltijd werken, maar dat is lang niet altijd zo.

Lager salaris

Het is nu al verboden om een werknemer die hetzelfde werk doet als een collega zonder goede reden een lager salaris te betalen. Maar een gedupeerde werknemer kan dat moeilijk aantonen of weet zelfs niet eens dat hij of zij wordt achtergesteld. “Dat is de wereld op z’n kop en daarom draaien we met dit wetsvoorstel de boel om”, zegt PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen.

Financieel ondergewaardeerd

Volgens haar GroenLinks-collega Nevin Özütok is nu wel duidelijk dat het probleem ,,niet vanzelf wordt opgelost”. “Bedrijven laten ongelijkheid in loon bestaan, daarom is het tijd voor deze wet.” SP’er Jasper van Dijk rekent “op brede steun voor onze wet. Partijen die ons niet steunen, willen blijkbaar terug naar de vorige eeuw.” Corrie van Brenk van 50Plus voegt daaraan toe dat “wie tijdens haar werkleven financieel wordt ondergewaardeerd” dat later ook nog eens in zijn pensioen voelt. “Een leven lang dus!”. Het is nog onduidelijk of het plan op steun van een Kamermeerderheid kan rekenen.

Gelijke beloning verzekeringssector

In de verzekeringsbranche wordt er ook nagedacht over gelijke beloning. Onlangs presenteerde het College voor de Rechten van de Mens het rapport ‘Gelijke beloning verzekerd?’, een grootschalig onderzoek naar beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij vier Nederlandse verzekeraars. Vrouwen in de verzekeringsbranche verdienen gemiddeld 13,3% minder dan mannen. Grotendeels wordt dat verschil verklaard doordat er meer mannen zijn in beter betaalde functies. Maar ook gecorrigeerd naar functieniveau krijgen vrouwen minder loon dan mannen.

Ten nadele van vrouwen

In dit rapport staat onder andere: “De mannen verdienen bij de vier verzekeringsorganisaties gemiddeld 3.999 euro per maand en de vrouwen 3.465 euro, omgerekend naar een voltijddienstverband. Het gemiddelde beloningsverschil (‘de loonkloof’) tussen de naar voltijd omgerekende salarissen van alle 18.940 medewerkers uit het onderzoek bedraagt daarmee 13,3% ten nadele van vrouwen.”

Even verder valt het volgende te lezen: “In dit onderzoek zijn in totaal 76 paren geanalyseerd van een man en een vrouw binnen dezelfde functiegroep. Bij 87% van deze paren is sprake van een loonverschil tussen de vrouw en de man in het paar (de maatman). Het loonverschil is ongeveer even vaak in het voordeel als in het nadeel van de vrouw. De loonverschillen binnen de onderzochte paren lopen uiteen van een verschil van 30% in het nadeel van de vrouw tot 25% verschil in het voordeel van de vrouw. Over het algemeen geldt: hoe lager het functieniveau, des te kleiner het loonverschil.”

Het Verbond van Verzekeraars organiseert aanstaande donderdag 8 maart met de Commissie gelijke behandeling een seminar over het onlangs uitgebrachte rapport bij het College van de Mensenrechten in Utrecht.

 

Reageer op dit artikel