nieuws

Softwareleveranciers willen af van innovatierem in provisieverbod

Branche 1711

Softwareleveranciers willen af van innovatierem in provisieverbod

Leveranciers van advies- en vergelijkingssoftware hebben bij het ministerie van Financiën hun zorgen geuit over de gevolgen van het provisieverbod. Dat verbod remt volgens hen innovatie. Nieuwe producten komen niet of pas na een lang en moeizaam proces in software terecht sinds aanbieders de softwarebedrijven daarvoor niet meer mogen betalen.

De Contactgroep Automatisering, vertegenwoordiger van meerdere softwarebedrijven, grijpt de evaluatie van het provisieverbod aan om met het ministerie van Financiën in gesprek te gaan over de negatieve effecten die het verbod heeft voor leveranciers. Volgens voorzitter Leon van Vliet remt het verbod innovatie in de sector, nadat de AFM sinds 2016 niet meer toestaat dat aanbieders betalen voor de opname van hun producten in adviessoftware.

Kip en ei

Aanbieders hebben zich hier volgens Van Vliet al over beklaagd bij de AFM. Ook enkele leveranciers zijn niet blij met de maatregel. “We komen nu soms in een kip-eisituatie terecht. Softwareleveranciers willen nieuwe producten in hun software inbouwen als ze de garantie hebben dat ze afgenomen gaan worden. En adviseurs zeggen: ik ga het adviseren als het in de software zit”, aldus de voorzitter van de Contactgroep Automatisering.

Risico’s

Volgens Van Vliet is het daardoor vaak een lang en moeizaam proces voordat een nieuw, innovatief product in advies- en vergelijkingssoftware wordt opgenomen. Hij noemt als voorbeeld de aflosverzekering van Cardif. “Dat is geen woonlastenbeschermer en ook geen ORV. Zoiets moet nieuw in de software gebouwd worden. In het kader van innovatie zijn leveranciers daartoe bereid, maar het is wel een risico. Als een nieuw product niet gesloten wordt, hebben we wel veel uren gestoken in de inbouw en het onderhoud. Nog meer risico loop je als een aanbieder in de problemen komt nog voordat het product op de markt is.”

In het rapport van Decisio over het provisieverbod wordt het knelpunt dat de softwareleveranciers aankaarten, ook genoemd. “De regels voor het betalen van softwareleveranciers worden door sommige aanbieders als belemmerend ervaren bij de marktintroductie van innovatieve en nicheproducten. Deze problemen zijn overkomelijk, maar de afweging tussen het voorkomen van sturing en het bevorderen van innovatie is relevant”, aldus het onderzoeksbureau.

Meningen verdeeld

Van Vliet is blij met die constatering, maar voegt eraan toe dat de Contactgroep Automatisering dit geen aanleiding vindt om als collectief te pleiten voor versoepeling van het provisieverbod op dit punt. “De meningen binnen de groep zijn hierover verdeeld”, aldus de voorzitter. Dat komt volgens hem doordat lang niet alle bedrijven hinder ondervinden van het verbod. Vooral de bouwers van advies- en vergelijkingstools hebben er last van. Bij andere software is men minder afhankelijk van de verkoop van de producten. Van Vliet: “De insteek van het gesprek met het ministerie zal zijn hoe we de remmende werking van innovatie tegen kunnen gaan.” Wanneer het overleg plaatsvindt, is nog niet bekend.

Reageer op dit artikel