nieuws

Leo de Boer (Verbond): ‘München is dé insurtech-stad’

Branche 2223

Leo de Boer (Verbond): ‘München is dé insurtech-stad’

Volgens directeur Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars is München dé insurtech-stad. Hij bezocht de net geopende Plug and Play, een wereldwijde netwerkorganisatie, in de Zuid-Duitse stad. “InsurTech is hot en München is echt booming”, aldus De Boer. Onlangs interviewde am: De Boer over de insurtech-ontwikkelingen en innovatie in Nederland: “Internationaal staan we op allerlei toplijsten”.

Plug and Play zit volgens het Verbond als een spin in het web en doet onder meer zaken met internationaal opererende verzekeraars als Allianz, HDI en BNP Paribas. Maar hoe denkt De Boer eigenlijk over de insurtech-ontwikkelingen in ons eigen land? Voor am: 38, die deze maand uitkwam, interviewden we De Boer. We spraken met hem over de insurtech-ontwikkelingen hier in Nederland en de impact van big data en blockchain.

"De insurtech heeft soms het goede idee en kon dat los en ‘out of the box’ ontwikkelen; de verzekeraar heeft vaak de klanten, de kennis en de capaciteit om zoiets dan verder te brengen"

Hoe kijkt het Verbond naar insurtech-initiatieven en nieuwe modellen voor  verzekeraars?
“We kijken daar positief naar, het zorgt voor marktdynamiek. Het is een ontwikkeling die niet zomaar zal verdwijnen maar juist door zal ontwikkelen. Naar mijn idee is het meer een samenwerkingsverhaal dan het verhaal van elkaar beconcurreren. De insurtech heeft soms het goede idee en kon dat los en ‘out of the box’ ontwikkelen; de verzekeraar heeft vaak de klanten, de kennis en de capaciteit om zoiets dan verder te brengen. Ze hebben elkaar absoluut nodig, het is meer een ecosysteem. Kijk maar wat Vivat er mee doet, Achmea of Nationale Nederlanden, die zijn er allemaal actief mee bezig. Vorig voorjaar hebben we ons wel sterk gemaakt dat insurtechpartijen ook onder toezicht moeten staan en met een vergunning moeten werken. Gelijke monniken, gelijke kappen. Je ziet overigens veel dat insurtechs geen verzekeraar willen worden of risico’s willen dragen, vaak gaat het om een tool voor acceptatie, slimme schadeafhandeling of claimmanagement. Op dit moment ronden we de innovatieagenda 2018 af. Als die klaar is, weten we hoe we dit jaar met dit onderwerp verder gaan.”

Zijn de Nederlandse verzekeraars goed op weg wat betreft innovatie?
“Nederland is een heel vooruitstrevend verzekeringsland. We staan internationaal met de bestaande leden op allerlei toplijsten. Grote verzekeraars uit het buitenland zijn heel geïnteresseerd in de Nederlandse markt. We hebben van oudsher een sterke en diverse markt, en een uitstekend distributiesysteem. Dat heeft ook te maken met toezicht, in heel veel landen om ons heen ligt er een geschiedenis van strikt materieel toezicht. Wij hebben dat nooit gehad, Nederland is daardoor altijd een markt geweest die zich qua innovatie goed heeft ontwikkeld. Innovatie is belangrijk, maar geen doel op zich. Het moet voor de klant een bepaalde optimalisatie betekenen, of vooruitgang van de omzet inhouden, of allebei. Er komen allerlei nieuwe technieken op ons af, artifical intelligence (AI, kunstmatige intelligentie), cognitive learning, blockchain, Internet of Things (IoT), zelfsturende auto’s, drones. Natuurlijk moet je daar op innoveren, maar relatief lopen we in Nederland juist voorop.”

Kunnen we het komend jaar veel innovaties bij verzekeraars verwachten?
“Innovatie staat sowieso hoog op de agenda. We doen de laatste jaren metingen en we zien innovatie steeds hoger op de lijst staan. Dat kan ook niet anders. Trends als smart cars, smart mobility em smart homes komen op de sector af. Uiteindelijk leiden ze tot minder omzet omdat de zaken veiliger worden, afgezien van cyberrisico’s. Dat is mooi voor de klant, maar het betekent voor de verzekeraar het nodige omdat het verzekerd belang deels wegvalt. Daar moet je als verzekeraar mee aan de slag in je businessmodel. Ik verwacht dat de servicecomponenten in verzekeringsproducten groter zullen worden en de schadecomponenten kleiner.”

****

Het Verbond startte vorig jaar samen met drie stichtingen het Data Competence Center (DCC) om te werken aan een sectorbrede datastrategie die moet leiden tot efficiëntere dienstverlening. We vroegen De Boer hoe het gaat met het center, welke verwachtingen er zijn op het gebied van big data en hoe hij denkt over blockchain.

Waarom zijn jullie de sectorbrede datastrategie gestart?
“Data is het nieuwe gas, maar als je er verkeerd mee omgaat kan het ook ontploffen”, zegt directeur Leo de Boer. “We zijn het DCC-project begonnen om inzage te krijgen in het soort data dat we hebben in de sector. Wordt de data die er is wel optimaal gebruikt en wordt wat we hebben niet ondermijnd door anderen? We weten nu dat we tegen de 100 ‘datapunten’ of datastromen hebben. Data vanuit het kentekenregister bijvoorbeeld, data voor fraudebestrijding, data voor schade-expertise, data voor acceptatie en data over het klimaat. Het is meer dan we dachten en het was de eerste keer dat ik het zo compleet heb gezien. De vervolgvraag is: wat kun je ermee doen? Met kennisinstituut SIVI en ICT-bedrijf Solera Nederland bekijken we hoe we met die data kunnen werken aan optimalisatie van de keten.”

Wat hebben de zes projecten waarmee het DCC van start is gegaan tot nu toe opgeleverd?
“De projecten gingen onder meer over lichte letselschade, de aanpak van verzekeringsfraude en het verhogen van datakwaliteit in de keten. We hebben er al ons voordeel mee gedaan, met het combineren van datastromen. Het klimaatrapport is hier een goed voorbeeld van. We hebben de klimaat-scenario’s van het KNMI naast onze nieuwe data over schades door natuurrampen gelegd, waardoor we nu beter kunnen berekenen wat de verwachte extra klimaatschade is. Dan rolt daar een groot bedrag uit, jaarlijks € 250 miljoen, al gaat dit over verwachtingen over twintig, dertig jaar. Maar door dit soort resultaten weet je wat je als verzekeraar kunt verwachten en hoe je daar op kunt anticiperen. Ook voor fraude kunnen we steeds verfijndere voorspellingen doen. We zagen een toename van het aantal opzettelijke aanrijdingen. We zijn op dit moment bezig met een pilot opzetaanrijdingen met de onderliggende vraag hoe we dit soort ‘aanrijdingen’ beter kunnen identificeren.”

Komt er, zoals je vorig jaar aangaf, ook een fysiek center?
“Vooralsnog niet. We bekijken eerst wat de meest efficiënte opzet zou zijn. Wat al wel duidelijk is, is dat we ondersteuning zullen ontvangen van de Erasmus Universiteit, een hele afdeling met datascientists gaat ons helpen met hoe we met al die data kunnen zorgen voor efficiëntere dienstverlening. Met die samenwerking willen we ook scherper krijgen over welke capaciteiten de professional in de branche in de toekomst moet beschikken.”

Het klinkt alsof jullie nog een beetje zoekende zijn, klopt dat?
“Dat klopt. We werken voor onze leden, voor de verzekerden, maar ook voor onze stakeholders. Dat is een zoektocht. Je hoeft niet alleen op je eigen data te varen, je kunt ook data inkopen. Welke data zijn dat dan? Een programma als dit is iets wat jaren in beslag neemt en ik verwacht dat we dit voorjaar meer stappen kunnen zetten.”

"De een heeft het databeheer wat beter in de vingers dan de ander, maar volgens mij is er niet één verzekeraar die achterblijft"

Hoe zit het met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in relatie tot datagebruik, zijn verzekeraars er klaar voor?
“Ze zijn er heel druk mee. De een heeft het databeheer wat beter in de vingers dan de ander, maar volgens mij is er niet één verzekeraar die achterblijft. We hebben themasessies georganiseerd, een toolkit ontwikkeld en er is actieve belangstelling vanuit de leden. De eisen die klanten mogen stellen aan verzekeraars zijn best zwaar en het is niet voor niets dat wij er ook zo hard aan hebben getrokken met voorlichtingsbijeenkomsten. Ik denk dat we in deze branche juist vooroplopen omdat er zoveel met data wordt gewerkt.”

Hoe besteedt het Verbond dit jaar aandacht aan big data en privacy?
“We hebben binnenkort een bijeenkomst getiteld ‘Privacy by Design’. Dat is ook een punt uit de AVG: je zou eigenlijk vanuit het ontwerp van product- en datasystemen rekening moeten houden met privacyregels. Hoe maak je betere privacystatements is een onderwerp dat dit jaar op de agenda staat. De Solidariteits-monitor komt na de nulmeting van vorig jaar dit jaar voor het eerst echt uit. Ook hopen we binnenkort de nieuwe Gedragscode verwerking persoonsgegevens, die wordt afgestemd met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), uit te brengen.”

Welke impact gaat blockchain op de branche hebben?
“Dat is niet makkelijk te voorspellen, dat is ook aan de markt zelf. Ik heb het gevoel dat veel verzekeraars nog aan het verkennen zijn. Het zal moeten blijken of blockchain die grote belofte is waarvan veel mensen denken dat dat het nu is. In de toekomst kun je je wel allerlei nuttige toepassingen voorstellen. We hebben een use-case opgemaakt, een soort brainstorm, om te kijken hoe je fraude bijvoorbeeld zou kunnen bestrijden met blockchain, en dat was best mogelijk. Maar in hoeverre dat commercieel toepasbaar is, is echt aan onze leden.”

Reageer op dit artikel