nieuws

Karina Raaijmakers (AFM): ‘Adviseurs het ware geweten van de branche’

Branche 1719

Karina Raaijmakers (AFM):  ‘Adviseurs het ware geweten van de branche’

De perceptie in de adviesbranche dat de AFM wisselend aankijkt tegen de waarde van echt advies klopt niet. Dit stelt Karina Raaijmakers, scheidend hoofd toezicht verzekeren en pensioenen bij de toezichthouder in een interview met Adfiz Magazine. ”Er blijft altijd ruimte voor de adviseur van vlees en bloed”

Het interview staat in de uitgave van Adfiz Magazine die later deze week bij de leden op de mat ligt. In het gesprek verwijst Raaijmakers, die per 1 april de AFM verruilt voor de NZA, naar een column die Adfiz-directeur Enno Wiertsema vorig jaar schreef over robot-advies. Hierin stelde hij dat de AFM ‘wisselend in de wedstrijd’ zat, dat vanuit de AFM niet altijd dezelfde boodschap werd uitgedragen. “Dat beeld herken ik niet. Vanuit onze toezichthoudersrol hebben we uiteraard onze eigen visie. Maar daarin zal altijd ruimte blijven voor de adviseur van vlees en bloed.”

Doorontwikkeling financieel advies

Ze stelt niet te geloven dat fintech de adviseur uit de markt drukt en noemt dit ook ‘helemaal niet wenselijk’. “Ik geloof meer in de doorontwikkeling van financieel advies dan in die van execution only. Dat neemt niet weg dat de adviseur oog moet houden voor nieuwe dienstverleningsvormen.”

Wezenlijke en noodzakelijke rol

De onafhankelijke financieel adviseur blijft volgens haar in de optiek van de AFM ook in de toekomst een wezenlijke en noodzakelijke rol spelen. “Enerzijds om het financiële plaatje van de consument in den brede te bekijken (…)Anderzijds vanwege hun signaleringsfunctie. Adviseurs kijken over de diverse aanbieders heen en houden hen scherp; ze zijn er echt voor hun klanten en nemen deze serieus. Adviseurs zijn als het ware geweten van de branche. Ze bieden tegenwicht aanbieders en dragen er zo aan bij dat er goede producten op de markt zijn.”

Reageer op dit artikel