nieuws

AFM over Univé-kwestie in Radar: ‘Klant recht verzekering op te zeggen’

Branche 9434

AFM over Univé-kwestie in Radar: ‘Klant recht verzekering op te zeggen’

Consumentenprogramma Radar behandelde afgelopen weekend een brief van Univé waarin de verzekeraar duizenden klanten liet weten dat hun basis woonverzekering wordt omgezet naar een duurdere “all risk- variant”. Univé stelt dat het gaat om een omzetting waarvan de klanten kunnen afzien, maar Radar gaf aan dat het om een nieuw product gaat waar de polishouders niet voor hebben gekozen. De De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft zojuist laten weten dat klanten het recht hebben om de verzekering op te zeggen.

Volgens de AFM mag, op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft), een verzekeringsmaatschappij de voorwaarden van een verzekering wijzigen. De verzekeraar moet dit dan wel op tijd doorgeven aan de klanten. “Als de verzekeraar de voorwaarden wijzigt, heb je als klant het recht om de verzekering op te zeggen. Sommige verzekeraars hebben in hun voorwaarden een ‘en bloc clausule’ opgenomen. Hierdoor kan de verzekeraar de voorwaarden of premie voor een groep verzekerden tussentijds en eenzijdig wijzigen. Als het een verslechtering voor een klant is, kan deze vaak de verzekering opzeggen.”

Nieuwe overeenkomst

De AFM geeft verder aan dat wanneer in voorwaarden geen opzegmogelijkheid wordt geboden, de klant een klacht in kan dienen. Wanneer sprake is van een nieuwe overeenkomst zal de verzekeraar, voorafgaand aan de totstandkoming van de nieuwe overeenkomst, bepaalde informatie moeten geven.

Omzetting zonder opt-out

In de radio-uitzending van Radar van afgelopen zaterdag schonk het programma aandacht aan de brief die regiokantoor Univé Stad en Land eind januari stuurde naar 32.500 klanten, onder de titel ‘De All Risk Dekking. Indirect werd de klanten aangekondigd dat hun woonverzekering per half februari wordt omgezet naar een verzekering met een andere dekking tegen een hogere premie. In de brief staat weliswaar dat Univé adviseert om de basisdekking om te zetten naar een All Risk Dekking maar vermeldde daarbij ook de volgende boodschap: ‘Wij doen dat automatisch voor u’. Univé kondigt in de brief aan dat vanaf half februari de basisdekking automatisch wordt omgezet naar de All Risk dekking. Wie de basisdekking wil behouden moet zichzelf afmelden via een e-mail voor 5 februari 2018. In een tweede brief op 7 februari wordt de omzetting opnieuw aangekondigd maar wordt de opt-out mogelijkheid niet meer vermeld.

Oog voor klantbelang

Informatie moet volgens de AFM altijd correct, duidelijk en niet-misleidend moet zijn. “De verzekeraar moet dus voldoende oog hebben voor het klantbelang. Tenslotte geldt ook de algemene zorgplicht. Die regel luidt dat een financiële dienstverlener zoals een verzekeraar op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van de consument of begunstigde in acht neemt”, aldus de AFM.

Klacht indienen

Verder geeft de AFM aan dat consumenten die een brief hebben gekregen van Univé en het niet eens zijn met deze werkwijze, kunnen een klacht indienen bij Univé. Leidt dat niet tot een bevredigende oplossing dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Daarnaast kunnen consumenten altijd een melding doen bij het Meldpunt Financiële Markten van de AFM.

Reageer op dit artikel