nieuws

Aegon profiteert sterk van Amerikaanse belastinghervorming

Branche 4029

Aegon heeft haar nettowinst over het vierde kwartaal ruim zien verdubbelen. De verzekeraar uit Den Haag boekte een nettowinst van € 986 mln, waar dat een jaar eerder in de zelfde periode nog € 470 mln was. Aegon profiteerde vooral van een belastinghervorming in haar belangrijkste markt, de Verenigde Staten.

Aegon profiteert sterk van Amerikaanse belastinghervorming

Tegenover de stijging van de nettowinst stond een daling van het onderliggende resultaat. Dit daalde met 5% tot € 525 miljoen door een zwakkere dollar. Kostenbesparingen en hogere resultaten uit fee based activiteiten door hogere aandelenmarkten waren niet voldoende om dit te compenseren

Minder nieuwe omzet

In het pensioenbedrijf zag Aegon de brutostortingen stijgen met 54% tot € 35 miljard; de netto-uitstroom bedroeg € 13 miljard door contractbeëindigingen in het pensioenbedrijf dat van Mercer is overgenomen. Zowel bij het levenbedrijf als het schadebedrijf zag de verzekeraar de omzet in nieuwe polissen afnemen.

Zwakkere dollar

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen daalde tot € 225 miljoen, 6% lager dan in het vierde kwartaal van 2016, hoofdzakelijk veroorzaakt door de zwakkere dollar. De verzekeraar zag de verkoop van schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen dalen tot € 175 miljoen -22% lager dan in 2016- door een verminderde afname van aanvullende ziektekostenverzekeringen in Amerika.

Belastingwet Trump

Aegon schat in dat haar belastingverplichtingen in Amerika in 2018 ongeveer 16% tot 18%. lager zullen liggen. Dit zal naar verwachting het netto onderliggend resultaat van 2018 met $ 140 miljoen -ca. € 112 mln- verhogen. De Amerikaanse belastingwet van President Trump, die in december werd goedgekeurd, omvat een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief van 35 tot 21% en limieten voor de aftrekbaarheid van betalingen van bedrijfsrente.

Solvency II  ratio

De Solvency II ratio van Aegon, vorig jaar wat de Nederlandse activiteiten betreft een punt van zorg voor De Nederlandse Bank, steeg in het vierde kwartaal met 6%-punten tot 201%. Volgens de verzekeraar sorteren “de goede bedrijfsprestatie, managementmaatregelen en verkoop van bedrijfsonderdelen” resultaat.

Reageer op dit artikel