nieuws

OvFD pleit voor wettelijke titel onafhankelijk advies

Branche 1048

OvFD pleit voor wettelijke titel onafhankelijk advies

De Organisatie van Financieel Dienstverleners (OvFD) vindt dat minister Hoekstra moet nadenken over het wettelijk vastleggen van het begrip onafhankelijk advies. OvFD-directeur Colinda Rosenbrand schrijft dat in reactie op de dinsdag verschenen evaluatie van de effecten van het provisieverbod.

De OvFD wil met de minister praten over het duidelijker maken van het verschil tussen advies bij een aanbieder en onafhankelijk advies, nu het dienstverleningsdocument niet effectief blijkt als vergelijkingsmiddel. “Een wettelijke titel van onafhankelijkheid is hiervoor van groot belang.”

Kostprijsmodel

Voor de OvFD is een eenduidig kostprijsmodel belangrijk om een level playing field te waarborgen. “Het moet ervoor zorgen dat aanbieders hun adviesdiensten niet onder de kostprijs aanbieden. De minister merkt nu op dat hij zich kan voorstellen dat een jaarlijkse controle van het kostprijsmodel onevenredige lasten met zich meebrengt. We vinden het jammer dat de minister niet ingaat op de mening van maar liefst 85% van de adviseurs, die aangeven dat het kostprijsmodel niet goed werkt”, aldus Rosenbrand.

Controle door accountant

De OvFD vraagt zich af of er werkelijk een geaccepteerd calculatiemodel ligt, zoals aanbieders stellen. “De beroepsorganisatie voor accountants, de NBA, heeft al eerder opgemerkt ‘dat de open normering van het kostprijsmodel veel ruimte voor interpretatie laat bestaan en dat daarom het doel van de nieuwe regelgeving, bewerkstelligen van inzicht in en vergelijkbaarheid van tarieven van tussenpersonen en aanbieders waarschijnlijk niet wordt gerealiseerd’. Ook de OvFD heeft al eerder vergelijkbare kritiekpunten geformuleerd.”
Controle van het kostprijsmodel door een accountant is voor de organisatie een voorwaarde. “Zonder deze controle krijgt de consument geen juist en volledig inzicht in de tarieven tussen de verschillende distributiekanalen en kan er dus ook geen level playing field bestaan.”
De OvFD wil dan ook dat wordt afgesproken hoe de normen binnen het kostprijsmodel objectief controleerbaar kunnen worden gemaakt. “Hiermee creëer je dan niet alleen een daadwerkelijk level playing field, maar het leidt ook tot de beoogde lagere lasten en dat verdient grote voorkeur boven het simpelweg afbouwen van de controle op een onvolledig, subjectief kostprijsmodel.”

Toegankelijkheid overschat

Net als Adfiz vindt de OvFD dat er te snel wordt geconcludeerd dat er geen problemen zijn vastgesteld met betrekking tot de toegankelijkheid van advies. “Tegelijkertijd komt uit de resultaten naar voren dat consumenten de kosten van advies onderschatten en de bereidheid om te betalen voor advies pas toeneemt als adviseurs de kans krijgen om uit te leggen wat hun toegevoegde waarde is.” De beperkte betalingsbereidheid leidt tot een groeiende vraag naar execution only, terwijl consumenten met weinig kennis van financiële zaken het meest geneigd zijn de adviseur links te laten liggen wanneer de advieskosten expliciet gemaakt worden. “Hiermee zijn er voor wat betreft de toegankelijkheid van advies toch een paar substantiële problemen gesignaleerd, die tijdens het vervolgproces moeten worden besproken.”

De organisatie vertrouwt er tot slot op dat onderzoek zal uitwijzen dat transparantie bij schadeverzekeringen zal leiden tot disproportionele regelgeving en onevenredige lasten voor adviseurs. “Wij vinden het echter wel teleurstellend dat, gezien de echt belangrijke vervolgstappen die nader moeten worden onderzocht en uitgewerkt, daarmee ook tijd en geld wordt besteed aan onderzoek op het gebied van schade, waar geen problemen bestaan en geen noodzaak is tot verdergaande regelgeving.”

Reageer op dit artikel