nieuws

Minister beraadt zich nog op fusieperikelen Achmea-dochters

Branche 3169

Minister beraadt zich nog op fusieperikelen Achmea-dochters

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft meer tijd nodig voor de beantwoording van Kamervragen over Achmea’s fusieplannen voor zorgmerken De Friesland en Zilveren Kruis. SP-Kamerlid Nine Kooiman stelde kort voor het kerstreces kritische vragen over de spanningen rondom de fusie en de financiële positie van FBTO. Ze noemt het samenvoegen van twee zorgverzekeringsbedrijven om een derde label veilig te stellen “zeer ondoorzichtig”.

De onvrede over de fusie escaleerde eerder deze week na een stap naar de rechter van de ondernemingsraad van De Friesland. In de lange lijst van Kamervragen die Kooiman kort voor kerst stelde, vraagt zij onder andere aan minister Bruins: “Was u – of één van de toezichthouders op de zorgverzekeraars – bekend met de financiële problemen bij zorgverzekeraar FBTO die ook moederbedrijf Achmea in het nauw brengen?”

Financiële problemen FBTO

Kooiman vraagt zich ook af wat de minister gaat doen “om te voorkomen dat geld van premiebetalers van andere zorgverzekeraars gebruikt wordt om de financiële problemen van FBTO op te lossen”. Ze vindt het niet eerlijk als uiteindelijk de premiebetaler zal opdraaien voor het “onverantwoorde gedrag van FBTO Zorg”.

Verder vraagt ze: “Acht u het wenselijk dat moederbedrijf Achmea door middel van een fusie van dochterbedrijven Zilveren Kruis en De Friesland orde op zaken probeert te stellen bij het noodlijdende FBTO Zorg?”. Ze vervolgt: “Kunt u uitleggen hoe de fusie van de twee dochterbedrijven een derde zorgverzekeringslabel veiligstelt? Erkent u dat dit voor verzekerden van alle drie de verschillende zorgverzekeraars zeer ondoorzichtig is?”

Kooiman wil ook opheldering over geluiden vanuit het FNV-bestuur dat de ondernemingsraad van De Friesland noch de vakbonden van tevoren zijn geïnformeerd over de ophanden zijnde fusie met Zilveren Kruis.

Relatie moederbedrijf & zorgverzekeringsentiteiten

Kooiman toont zich bovendien kritisch over de relatie tussen een moederbedrijf en een meervoud van zorgverzekeringsentiteiten: “Vindt u het wenselijk dat een moederbedrijf meerdere zorgverzekeringsentiteiten onder zich heeft en doet alsof zij onafhankelijk zijn, terwijl bekend is dat deze verschillende entiteiten wel gezamenlijk tellen voor bijvoorbeeld solvabiliteitseisen?”. Ze gaat hierop door: “Erkent u dat door het geschuif met vermogens binnen de groep zorgverzekeraars die onder één moederbedrijf vallen er onverantwoord met gemeenschapsgeld kan worden omgegaan? Wat betekent het schuiven met vermogens – zoals gebeurt bij Achmea, Zilveren Kruis, De Friesland en FBTO – voor het toezicht van De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Zorgautoriteit? Hebben zij voldoende zicht of er oirbaar met de premiegelden wordt omgesprongen?”

Ook over opgebouwde reserves heeft ze een vraag: “Wat gebeurt er met de – met premiegeld – opgebouwde reserves van een zorgverzekeraar, wanneer deze met zijn activiteiten stopt of failliet gaat? Ziet de premiebetaler nog iets terug van de reserve?”

Getoond wanbestuur

Volgens Kooiman weten weinig mensen dat FBTO Zorg onderdeel van Achmea is. “Deelt u de mening dat voor de meeste mensen niet duidelijk is dat FBTO Zorg onder Achmea valt, zodat het onwaarschijnlijk is dat het getoonde wanbestuur ertoe bijdraagt dat mensen ervoor zullen kiezen om van zorgverzekeraar over te stappen wegens slecht bestuur?” Als laatste vraagt ze: “Hoe duidt u de uitspraak van Achmea dat het niet van plan is winst uit te keren in het licht van de herhaalde oproep van Achmea om winstuitkering voor zorgverzekeraars toe te staan?”

Escalatie

Eerder deze week werd duidelijk dat de raad van bestuur van Achmea en de directie van De Friesland Zorgverzekering (DFZ) hebben besloten de organisatorische samenvoeging van DFZ en Zilveren Kruis niet zoals gepland te laten plaatsvinden per 1 januari 2018. De ondernemingsraad van De Friesland heeft op 19 december een verzoekschrift ingediend bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Reageer op dit artikel