nieuws

Kleine kapitaalkrachtige verzekeraar kan vrijstelling krijgen van DNB-kwartaalrapportages

Branche 1074

Kleine kapitaalkrachtige verzekeraar kan vrijstelling krijgen van DNB-kwartaalrapportages

Kleinere en minder complexe verzekeraars kunnen bij DNB ontheffing voor hun kwartaalrapportages aanvragen. Ze moeten daarvoor een ruime solvabiliteitspositie hebben en de ingediende rapportages moeten van bewezen hoge kwaliteit zijn.

De Nederlandsche Bank wil met deze versoepeling de kleinere verzekeraars tegemoetkomen. Deze maatschappijen ervaren het indienen van kwartaalrapportages soms als te belastend in verhouding tot de aard, omvang en complexiteit van de risico’s van de bedrijfsactiviteiten. Als ze voldoen aan allerlei randvoorwaarden, kunnen ze een ontheffing aanvragen. Volgens DNB komt een beperkte groep verzekeraars hiervoor in aanmerking.

Stabiele solvabiliteit

Om ontheffing te krijgen moeten de ingediende rapportages van bewezen goede kwaliteit zijn. DNB beoordeelt dit aan de hand van het aantal herrapportages waarvan de laatste jaren sprake is geweest. Ook kijkt de toezichthouder naar de afwijkingen tussen jaarrapportages en de ingediende verslaglegging over het vierde kwartaal. Verder is het nodig dat de kleine verzekeraar een ruime en stabiele solvabiliteitspositie heeft, over een langere periode.

Onderbouwing belasting

Bij de aanvraag moet de verzekeraar onderbouwen waarom het indienen van de kwartaalrapportages belastend is. In die onderbouwing moet in ieder geval worden stilgestaan bij het premievolume, de volatiliteit van de schadevorderingen en uitkeringen en het aantal branches waarin de verzekeraar actief is. Ook is van belang of de verzekeraar een captive is en in welke mate uitsluitend risico’s worden gedekt van de groep waartoe ze behoort.

Solvency II

De voorwaarden voor ontheffing gelden voor alle verzekeraars, inclusief verzekeraars met een beperkte risico-omvang. Solvency II-verzekeraars moeten wel de kwartaalrapportages met betrekking tot de minimumkapitaalvereiste blijven indienen.

Reageer op dit artikel