nieuws

‘Hoezo is het provisieverbod effectief, het is juist volledig mislukt’

Branche 8765

‘Hoezo is het provisieverbod effectief, het is juist volledig mislukt’

DFO-directeur Jurjen Oosterbaan en onafhankelijk onderzoeker Fred de Jong zijn niet verbaasd wat betreft de evaluatie van het provisieverbod. “Nee dit verrast me niet”, zegt De Jong. “Het bevestigt wel de algemene indruk vanuit de markt dat het verbod effectief is.” CFD-voorman Edwin Herdink is de verrassing voorbij en vertelt: “Hoezo is het provisieverbod effectief? Het is volledig mislukt juist”.

Herdink is niet blij met de evaluatie van het provisieverbod. “Ik vind het vreemd dat je iets gaat prijzen wat eigenlijk totaal mislukt is.” Herdink, die zijn boek Provisieverbod 2.0 onlangs aan het ministerie overhandigde, vindt dat het ministerie te blind heeft gevaren op de rapporten van de onderzoeksbureaus.

Drogredeneringen

“Ik heb de rapporten gelezen en ben van mening dat er veel tegenstrijdigheden in zitten, het zijn drogredeneringen. Laten we eens kijken naar de aanleiding van het verbod. Die aanleiding was dat de markt zou overstappen van productgedreven verkoop naar klantadvies. En wat kunnen we uit de rapporten opmaken? Ze spreken zichzelf volledig tegen. Er wordt juist meer via execution-only verkocht, dus klanten gaan producten rechtstreeks aankopen bij de leverancier en slaan het advies over. Er komt helemaal geen advies meer aan te pas. Dat zien we in de praktijk ook, de klanten willen niet betalen. Dus hoezo is dit beter voor de klant, we zijn toch hierdoor het doel voorbij geschoten? Dit is een gemis voor de consument. Mijn advies naar het ministerie toe: lees allemaal Provisieverbod 2.0 en laten we dan de vergelijkingen trekken”, vertelt Herdink.

Primair doel

“Zoals ik het nu lees, is de minister tot de conclusie gekomen dat het primaire doel van het verbod, het belang van de klant, inderdaad is behaald”, vertelt De Jong als eerste reactie op de evaluatie. “De minister zegt dat uit het onderzoek blijkt dat consumenten de kosten van advies lijken te onderschatten. Er wordt ook gesteld dat ze wel bereid zijn te betalen als de adviseur kan uitleggen wat zijn of haar toegevoegde waarde is. Dat is wel een puntje vind ik. Die kosten daar zit een psychologisch element aan verbonden. Voorheen leek advies gratis voor de consument, het werd namelijk niet gespecificeerd. Omdat dat nu wel moet kost het de adviseur nogal wat inspanning om het belang duidelijk te maken. De vraag is en blijft: wat ga je daar aan doen en hoe pakken we dat aan?”

Pleidooi vanuit de markt

De Jong kan zich vinden in Hoekstra’s ambivalentie rondom het dienstverleningsdocument. De Jong: “Ik proef een beetje dat hij dat document nog niet gelijk in de prullenmand wil gooien. Die twijfel snap ik. Als blijkt dat een dergelijk document niet werkt voor de consument dan kun je dat beter afschaffen.” De Jong, die onlangs kritische noten kraakte omtrent het pleidooi voor actieve transparantie schadeprovisie, vindt het een goed teken dat de minister hier nader onderzoek naar wil doen. “Gezien het pleidooi vanuit de markt is het logisch dat hij daar nog verder niets over zegt.”

De Jong hoopt dat minister Hoekstra dit met zorg zal onderzoeken. “Ik hoop dat ze in dat onderzoek zullen meenemen wat voor effect het verbod zal hebben, waarom vragen partijen hierom en: is de consument er eigenlijk wel mee gediend? Dat soort vragen blijven belangrijk.” De Jong bespreekt, onder andere, de invloed van (de evaluatie van) het provisieverbod tijdens zijn Profcollege.

Nuances

Oosterbaan is hoopvol gestemd. “Dat nadere onderzoek is goed”, zegt hij. “Dat het provisieverbod in hoofdlijnen volgens de minister effectief is, dat nemen we dan maar aan. Ik ben niet verrast door deze uitkomsten, als de resultaten andersom zouden zijn geweest dan zou ik wel verbaasd zijn. Ik ben erg benieuwd naar de nuances in de onderzoeken en ik hoop dat ze ook eventuele negatieve effecten van het verbod hebben meegenomen, maar dat moet ik eerst nog allemaal goed lezen.”

Reageer op dit artikel