nieuws

Evaluatie provisieverbod: Verbond vindt verdere stappen nodig

Branche 1605

Evaluatie provisieverbod: Verbond vindt verdere stappen nodig

Het Verbond van Verzekeraars houdt zich enigszins op de vlakte in zijn reactie op de onderzoeksrapporten over de evaluatie van het provisieverbod. De koepel vindt wel “aanvullende stappen” nodig “die het klantbelang nog centraler stellen”.

Het Verbond onderschrijft de lijn van minister Hoekstra, die stelt dat het provisieverbod effectief is en dat de directe sturing in de markt is beëindigd. “Het provisieverbod heeft een grote bijdrage geleverd aan het centraal stellen van de klant. Het is goed dat het stelsel na vier jaar grondig is geëvalueerd. Net als een auto die na vier jaar voor het eerst naar de APK moet, is het ook goed om het provisieverbod onder de loep te leggen en te kijken hoe het stelsel kan worden verbeterd. Het Verbond van Verzekeraars vindt de reikwijdte van het provisieverbod passend, maar vindt ook dat aanvullende stappen noodzakelijk zijn om het klantbelang nóg centraler te stellen.”
Het is geen geheim dat het Verbond voorstander is van actieve transparantie bij schadeverzekeringen. “De minister geeft aan dat het verstandig is om te onderzoeken of transparantie over provisie bij schadeverzekeringen kan worden betracht en wat de effecten hiervan zouden zijn. Het Verbond zal hier uiteraard aan bijdragen.”

Reageer op dit artikel