nieuws

Edwin Herdink: ‘Sterfhuisconstructie dreigt omdat jongeren niet door hoepel willen springen’

Branche 9412

Edwin Herdink: ‘Sterfhuisconstructie dreigt omdat jongeren niet door hoepel willen springen’

De positieve toonzetting van de Future Days van de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) ten spijt, geldt volgens voorzitter Edwin Herdink wat jongeren betreft ‘No future’ als het om een baan in de financiële dienstverlening gaat. Millennials hebben volgens hem geen trek meer om in de branche te werken als ze telkens opnieuw examen af moeten leggen. Al ziet Herdink wel een positieve kentering in het denken over adviseurs aan de horizon gloren.

Eerder deze week streken de CFD Future Days neer in het Van der Valk-hotel nabij diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Een kleine 50 adviseurs waren naar de bijeenkomst gekomen om zich bij te laten praten over de toekomst van het adviesvak en te luisteren naar presentaties van dienstverleners die ‘het adviesbedrijf’ toekomstbestendiger moeten maken. Dit onder de noemer Business Blueprint, waarbij CFD exclusief samenwerkt met verschillende partijen waaronder Assistent Automatisering en assurantiemakelaar Cisco Barao.

Stagiair David

Herdink trapte af met de constatering dat het beter gaat in de branche. “Meer klanten weten de weg naar het intermediair weer te vinden.” Om vervolgens zijn stagiair David aan het publiek voor te stellen. Hoewel hij een mbo-opleiding bank- en verzekeringwezen volgt, wil hij niet (als adviseur) in de branche werken. “Dat ik na drie jaar weer examen moet doen, ligt me niet zo”, aldus de stagiair die daarmee volgens Herdink exemplarisch is voor het sentiment bij veel aspirant-toetreders.

Uitkomsten onderzoek provisieverbod

De CFD-voorman wees op de nieuwe veranderingen die de adviseur boven het hoofd hangen. Waaronder het pleidooi voor actieve provisietransparantie bij schade en in dat verband het nog altijd uitblijven van uitkomsten van het onderzoek naar het provisieverbod. “Dat was ons beloofd voor het kerstreces, we staan nog steeds te wachten wat komen gaat.”

Afschaffing PE-examens

Herdink stelt zich in positieve zin te hebben verbaasd over het pleidooi van het Verbond van Verzekeraars voor afschaffing van de PE-examens. “Misschien dat er nu een ander bewustzijn komt bij Financiën. De stap van het Verbond komt ons goed uit want wij hebben eerder al met de andere adviesorganisaties een soortgelijk verzoek neergelegd bij minister Hoekstra (Financiën), waar zijn voorganger Dijsselbloem nog vasthield aan de visie dat examens de enige manier waren om kennis te borgen. Wij wachten het antwoord van de nieuwe minister af.”

Door hoepel springen

Mocht Hoekstra de PE-examens handhaven dan slaan de bestaande adviseurs zich daar volgens Herdink wel doorheen. “We springen echt wel door die hoepel heen. Maar de jongeren stromen niet meer in. Dan kom je in een sterfhuisconstructie terecht. De spoeling wordt nu al dunner.”

Verlagen assurantiebelasting

Hij heeft weinig op met het pleidooi van Adfiz voor het verlagen van de assurantiebelasting. “Het is goed voor de consument, maar het is geen issue. Als intermediair worden we er niet slagvaardiger door. Bovendien geldt zo’n verlaging ook voor de verzekeraars zelf, direct writers in het bijzonder. Het is beter om in te zetten op een eerlijke inkoopprijs.”

Reageer op dit artikel