nieuws

Adfiz: meer aandacht nodig voor slechte toegankelijkheid advies

Branche 1401

Adfiz: meer aandacht nodig voor slechte toegankelijkheid advies

Adfiz is gematigd positief over de evaluatie van het provisieverbod, die minister Hoekstra (Financiën) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wel vraagt de belangenvereniging zich af of de onderzoekers voldoende oog hebben voor de beperkte toegankelijkheid van advies en de problemen rondom execution only. “Wij vinden dit zorgelijke ontwikkelingen die de komende tijd veel aandacht verdienen.”

Adfiz begint met een positieve noot over het rapport: “Een ingrijpende maatregel als het provisieverbod verdient de grondige en uitgebreide evaluatie die er nu ligt. De uitkomsten bieden veel goede aanknopingspunten voor de markt.” De intermediairvereniging is blij dat Hoekstra constateert dat de kwaliteit van advies is verbeterd. “Positief is ook dat de minister aangeeft dat meer aandacht nodig is voor het onderscheid tussen het advies bij een aanbieder en zelfstandig advies, omdat het van toegevoegde waarde is voor consumenten. Verder biedt de evaluatie diverse aanknopingspunten om het gelijk speelveld te verbeteren. Uiteraard gaan we hierover graag in gesprek.”

Toegankelijkheid en betaalbaarheid

Adfiz vindt nog wel wat af te dingen op de conclusie dat er geen problemen zijn met de toegankelijkheid van advies. “Het lijkt erop dat toegankelijkheid daarbij beperkt is tot ‘het kunnen betalen’ van advies. Als je met een bredere scope naar toegankelijkheid kijkt schetst de evaluatie echter uitgebreide problemen. Consumenten hebben een beperkte bereidheid te betalen voor advies en nazorg, ongevraagd advies wordt minder gegeven, en er is een toename van execution only.”
De belangenorganisatie citeert de onderzoekers, die stellen dat juist de groep consumenten die erg gebaat is bij financieel advies, het meest geneigd is de adviseur links te laten liggen. “Een sterke aanwijzing dat het slecht gesteld is met de toegankelijkheid van advies. Wij vinden dit zorgelijke ontwikkelingen die de komende tijd veel aandacht verdienen.”

Oplossing voor niet-bestaand probleem

De actieve transparantie bij schadeverzekeringen valt bij Adfiz zoals verwacht niet in goede aarde. “Het is goed dat de minister eerst de wenselijkheid en effecten van de ingrijpende maatregel goed wil onderzoeken. We hebben er vertrouwen in dat, wanneer goed gekeken wordt naar de effecten, zal blijken dat er geen probleem is waarvoor dit als oplossing wordt gesuggereerd, en dat er wél grote risico’s zijn dat hierdoor een goed functionerende markt verstoord wordt in het nadeel van de consument.”

Gebrekkige kennis- en ervaringstoets

De vereniging is verder verbaasd dat de minister wel de toename in execution only benoemt, maar niet ingaat op problemen in dat kanaal. “Zowel in de markt als nu ook in het onderzoeksrapport worden immers vraagtekens geplaatst bij de kwaliteit van consumentenbescherming in het doe-het-zelfkanaal. Met name de gebrekkige werking van de kennis- en ervaringstoets is een probleem dat aangepakt moet worden.”

Reageer op dit artikel