nieuws

Verzekeraars willen grip op data houden door afspraken in de keten

Branche 2273

Verzekeraars willen grip op data houden door afspraken in de keten
Peter Mols (Stichting SIVI), Fred Slikker (Solera Nederland) en Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars) ondertekenen het Memorandum of Understanding Ketenoptimalisatie in Utrecht

Het Verbond van Verzekeraars heeft vandaag samen met kenniscentrum SIVI en ICT-bedrijf Solera Nederland een Memorandum of Understanding Ketenoptimalisatie getekend. In dit memorandum zijn de kaders voor toekomstige samenwerking op het gebied van  digitaal zakendoen vastgelegd. Met het memorandum wil de verzekeringssector volgens Leo de Boer, directeur van het Verbond, zelf de regie houden op data. 

Big Data staat steeds meer in de belangstelling. Ook bij het Verbond, dat werkt aan een datastrategie. Onderdeel van die strategie is dat deze een open, vrije en goed concurrerende markt faciliteert die optimale innovatie toestaat om Nederlandse consumenten goede en innovatieve verzekeringsproducten aan te kunnen bieden. Trefwoorden hierbij zijn open standaarden, open access en co-creatie.

Uitwisseling van data

In het memorandum wordt de term ‘digitaal zakendoen’ gebruikt en daarmee worden de koppelingen tussen processen/systemen en de uitwisseling van data bedoeld. De Boer spreekt over een unieke samenwerking, die het leven voor verzekeraars een stukje makkelijker moet maken. “ In dit memorandum wordt het kader bepaald hoe we met koppelingen en met data moeten omgaan. Samen met SIVI hebben wij naar samenwerking met leveranciers van services, ICT- en/of datadiensten gekeken om de toegang tot data en ondersteuning van de ketenprocessen in goede banen te leiden.”

Buigen over spelregels

Volgens De Boer moeten verzekeraars in de praktijk nog steeds hun eigen afspraken moeten maken met leveranciers. “Maar met het memorandum voorkomen we dat ketenpartijen -verzekeraars, volmachten en intermediair-  zich stuk voor stuk over de spelregels moeten buigen.”

Winst voor consument

Peter Mols, directeur van SIVI, spreekt op zijn beurt vooral van winst voor de consument. “Ik ben buitengewoon blij met het memorandum, omdat dit de opmaat is naar een verdere optimalisatie van de keten. En als we de keten optimaliseren, profiteert uiteindelijk de consument daarvan.”
De grootste winst zit wat Mols betreft in een betere toepassing van standaarden. “Dat betekent immers dat processen efficiënter verlopen, de kosten lager zijn en er een kwaliteitsimpuls komt, omdat er meer en beter inzicht is.”

Belangrijke thema’s

Directeur Fred Slikker van Solera Nederland onderstreept de woorden van Mols. “Als wij meer afspraken maken over belangrijke thema’s die een bijdrage leveren aan optimalisatie, dan heeft de klant daar baat bij. Ik denk bijvoorbeeld aan authenticatie. Dat thema wordt steeds belangrijker en dan rijst de vraag hoe we daar als partijen het beste mee om kunnen gaan.”

Meer partijen

Hij noemt het voor Solera met name belangrijk om deel uit te maken van een partnership als dit memorandum, ‘omdat we dan aangesloten zijn’. “In die zin pleiten wij ook voor meer partijen die bij partnerships worden betrokken. We moeten meer praten en vooral meer doen.”

Grote ecosystemen

De drie partijen benadrukken dat dit memorandum pas een eerste begin is. “Deze samenwerking is met andere woorden niet exclusief. Niet voor het Verbond en ook niet voor Solera”, vertelt De Boer. “De tijd zal ons leren welke krachtenbundelingen er verder ontstaan, maar duidelijk is wel dat de toekomst bestaat uit grote ecosystemen waarin veel verschillende partijen met elkaar samenwerken.”

Data Competence Centre

Volgens De Boer past de ontwikkeling van het Data Competence Centre (DCC) daar naadloos bij. DCC is een samenwerkingsverband van de stichtingen CIS, EPS en PV en het Verbond van Verzekeraars, dat wordt geleid door Sjoerd Laarberg (CEO Allianz Nederland en lid van het Verbondsbestuur) en ondersteund door SIVI.

Ook voor volmachten en intermediair

Naast verzekeraars en hun klanten is er in die ecosystemen ook plaats voor volmachten, het intermediair, vergelijkingssites, insurtech-partijen, commerciële aanbieders en overheidspartijen die data verzamelen. “Er zijn heel veel businesspartners die allemaal een eigen deel leveren aan de data”, aldus De Boer, die niet uitsluit dat ook andere stichtingen en organisaties aansluiten bij de samenwerking.

Reageer op dit artikel