nieuws

Groothandel en zorg bieden beter perspectief op baan dan financiële sector

Branche 769

Groothandel en zorg bieden beter perspectief op baan dan financiële sector

Voor jongeren die willen werken in de financiële sector of in het onroerend goed moeten de komend e vijf jaar vooral wachten tot de 60-plussers met pensioen gaan. De arbeidsmarkt in deze sectoren zal ook de komende jaren niet groeien. Dit blijkt uit een arbeidsmarktrapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Uit de cijfers van het ROA blijkt dat er op dit moment in de bedrijfssector ‘financiële dienstverlening en onroerend goed’ 337.500 mensen werken. Gemeten over de afgelopen 20 jaar (1996-2016) nam het ROA per saldo geen noemenswaardige groei of afname van de werkgelegenheid in de branche waar. Voor de periode 2017-2022 houden de onderzoekers ook rekening met een 0-groei gaan aan banen in de sector.

Bouw en zakelijke dienstverlening

Scholieren en studenten die nu nog twijfelen over een baan in de financiële dienstverlening kunnen wellicht dan beter hun heil zoeken in de groothandel of de zorgsector. In deze branches zal de werkgelegenheidsgroei naar verwachting respectievelijk met gemiddeld 1,9 en 3,1% per jaar toenemen tijdens de komende zes jaar. Andere bedrijfssectoren waarvoor een relatief hoge werkgelegenheidsgroei verwacht wordt, zijn de specialistische zakelijke dienstverlening (1,8%) en de bouwnijverheid (1,7%).

Nulgroei in onderwijs

Voor de periode 2017-2022 wordt 1% gemiddelde jaarlijkse groei van de werkgelegenheid verwacht. Dit ligt iets boven het gemiddelde jaarlijkse groeitempo over de afgelopen 20 jaren (0,9%). Een opvallende prognose is die voor het onderwijs. Waar er nu een forse vraag is naar nieuwe onderwijzers, wat zich vertaalt in een banengroei van 1,7% over de afgelopen 20 jaar, valt deze de komende 6 jaar terug naar een nulgroei, hetgeen volgens ROA verklaard kan worden uit een dalend geboortecijfer.

Krimp in landbouw

Behalve voor het onderwijs en de financiële dienstverlening wordt ook voor de energiesector en de overige dienstverlening geen groei in de werkgelegenheid verwacht. Voor de landbouw, bosbouw en de visserij en voor de chemische industrie houdt het ROA rekening met een voortgezette werkgelegenheidskrimp van respectievelijk 1,1 en 0,3%.

Reageer op dit artikel