nieuws

Leo de Boer: ‘Markt regelt transparantie niet uit zichzelf’

Branche 4303

Leo de Boer: ‘Markt regelt transparantie niet uit zichzelf’

Volgens Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars, heeft het provisieverbod in feite niets dan goeds gebracht. Hij kon donderdag geen negatieve bijeffecten bedenken tijdens de paneldiscussie op een conferentie van de AFM en de Universiteit Groningen over financieel advies. Daar lichtte hij ook zijn standpunt toe over actieve provisietransparantie op schade. “De markt regelt die transparantie niet uit zichzelf, dus moet de wetgever het doen.”

“Ik zie ze niet, de negatieve bijeffecten”, reageerde Leo de Boer donderdag op onderzoeker Fred de Jong. De Jong, zelf ook spreker op de conferentie over bescherming van consumenten op de adviesmarkt, stelde vanuit de zaal de vraag of het provisieverbod op complexe producten in de ogen van de Verbondsdirecteur louter een positieve uitwerking had gehad. “Toegankelijkheid van advies is een thema,” erkende De Boer, “maar wij hebben onderzoek gedaan en er blijkt geen advice gap te bestaan die enkel door prijs wordt veroorzaakt. Als consumenten geen advies inwinnen, vertrouwen ze de verzekeraar niet, het product niet of het advies niet. Soms speelt de prijs een rol, maar het is zeker niet de enige reden.”

Aftrekpost

De Boer opperde om financieel advies aftrekbaar te maken van de belasting om zo de toegankelijkheid te vergroten. “Stel dat je € 1.000 kunt aftrekken, dan stimuleert dat ook de groepen die advies nu te duur vinden.” Medepanellid Enno Wiertsema knikte instemmend bij dit idee. “Voor de verandering zijn we het eens. Dit lijkt me een goed signaal naar de samenleving dat advies belangrijk is.”

Sleutel tot vertrouwen

Eens werd Adfiz-directeur Wiertsema het met De Boer niet over het voorstel actieve provisietransparantie in te voeren op schade. Die vond op zijn beurt wel een metgezel in panellid Rudy van Leeuwen, manager verzekeringen van de AFM. “Transparantie is de sleutel tot vertrouwen van consumenten. Ze mogen al naar de hoogte van provisie vragen, maar bijna geen klant doet dat, terwijl 80% wil weten welke beloning de adviseur krijgt. Zo’n 35% van de adviseurs is al actief transparant”, aldus Van Leeuwen. “Ik hoop dat deze trendsetters anderen snel zullen inspireren hetzelfde te doen.”

Zelfregulering

“Gaat het klantvertrouwen niet sneller omhoog als de markt dit zelf reguleert in plaats van dat het wordt opgelegd door de wetgever”, vroeg Fred de Jong, opnieuw vanuit de zaal. Van Leeuwen: “Dat zou beter werken, maar het gebeurt nu niet. Consumenten betalen grote bedragen, maar weten niet waarvoor.” Leo de Boer viel hem bij: “De enige manier om dit te regelen, is via de wet. De markt regelt dit niet uit zichzelf. Ik zie bovendien geen goede reden om niet volledig transparant te zijn.”

“Ik zie wel drie redenen waarom we niet verder hoeven gaan dan dat we nu al doen”, reageerde Wiertsema. “Eén, in Nederland lopen we voorop in Europa. De IDD regelt alleen dat we open moeten zijn over de manier van belonen. Waarom zouden we nog een stap verder voor de troepen uit willen lopen? Twee, er is een groot verschil tussen complexe producten en simple risk. Bij schade is een veel kleinere kans op misselling en er zijn geen problemen. Drie, wie betaalt de provisie? Er is maar een reden denkbaar voor meer transparantie: te hoge provisies. Waarom maken verzekeraars niet bekend wat jullie betalen?” De Boer vond dat geen probleem, hij zou het zo doen.

Gevoelig punt

Ondertussen vermaakte het vierde panellid zich om deze Nederlandse discussie. Greg van Elsen van de Europese consumentenorganisatie BEUC: “Als Belg is het leuk om te zien hoe jullie een kennelijk gevoelig punt bespreken.” Volgens Van Elsen is transparantie echter niet het voornaamste probleem voor de verzekeringsbranche. “Steeds meer distributie gebeurt online en premies staan onder druk. Bij prijzen die omlaag gaan, moeten consumenten steeds voorzichtiger zijn welk product ze kopen. Dat heeft meer impact dan beloning.”

Het laatste woord in de discussie was voor Wiertsema. “Toezicht zou gericht moeten zijn op reproduceerbaarheid van advies en op dat het uit te leggen is. Beloning verbetert de kwaliteit niet, toezicht op de toepasbaarheid van het advies wel.”

Lees ook het item dat gisteren is gepubliceerd over deze conferentie. “De grenzen zijn aan het vervagen”, zei bestuurslid Femke de Vries van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Reageer op dit artikel