nieuws

Intermediair en verzekeraar vertrouwen elkaar een beetje en de politiek helemaal niet

Branche 3268

Intermediair en verzekeraar vertrouwen elkaar een beetje en de politiek helemaal niet

Verzekeraars en intermediairs geven elkaar een 6,5 als het gaat om betrouwbaarheid. Zichzelf geven ze een 7,4. Het gemiddelde vertrouwen van financiële instellingen in elkaar ligt op een 6,6. Daarmee vertrouwt de sector zichzelf slechts beperkt beter dan de consument dat gemiddeld doet. Dat blijkt uit het onderzoek Building Trust van onderzoeksbureau Fred de Jong in samenwerking met amweb.

Aan het onderzoek deden ruim 1.000 bezoekers van amweb mee. Hen werd ook gevraagd naar hun vertrouwen in belangrijke stakeholders. Opmerkelijk is dat de politiek zeer slecht scoort (4,8), evenals de overheid (5,5). Verzekeraars hebben over het algemeen meer vertrouwen in de stakeholders dan intermediairs. Zij geven ook de intermediaire brancheorganisaties een hoger cijfer dan intermediairs dat zelf doen.

Regelgeving beperkt effectief

Financieel dienstverleners maken zich druk over het vertrouwen van consumenten in hun beroepsgroep. Dat vertrouwen is nog altijd relatief laag. De sector zelf ziet de ingestelde regelgeving maar zeer beperkt als effectief om het vertrouwen terug te winnen. Op de vraag welke regelgeving gezorgd heeft voor meer klantvertrouwen zegt bijna de helft van de respondenten dat géén van de regels heeft bijgedragen aan vertrouwen. Terwijl dit een belangrijk doel is van de wetgever. Het beste scoren dan nog zorgplicht (klantbelang centraal), het provisieverbod en het bonusverbod.

Eenvoudiger producten

Over het effect van het provisieverbod op het vertrouwen van consumenten is de sector verdeeld, verzekeraars zien meer effect dan intermediairs. Op de vraag welke maatregel wél zou kunnen bijdragen aan meer klantvertrouwen, wordt het invoeren van eenvoudiger producten het vaakst genoemd, gevolgd door eenduidiger polisvoorwaarden, een algeheel verbod op bonussen en een verbod op execution only. Interessant is dat het intermediair zo’n verbod overduidelijk meer ziet zitten dan de verzekeraars. Verzekeraars noemen op hun beurt eenvoudiger producten vaker dan intermediairs.

Sector wil zelf werken aan vertrouwen

Er is een aantal hygiënefactoren waar financiële instellingen aan proberen te voldoen om het broze vertrouwen in ieder geval niet te verliezen. De sector wil deskundig zijn, duidelijk communiceren en afspraken nakomen. Daarnaast ziet de sector heil in meer transparantie richting de consument en verwacht men de grootste slagen te kunnen maken via het directe en persoonlijke contact met de klant. Vooral tijdens de adviesfase en als er schade is. Meer online en digitale dienstverlening wordt niet als cruciaal gezien om vertrouwen te winnen. Voor de financiële sector is het belangrijk om vanuit zichzelf te werken aan verbetering van het vertrouwen. Dus niet op voorspraak van de wetgever of onder druk van toezichthouders.

Onderzoeker Fred de Jong: “Er ligt een mooie uitdaging voor de mensen in de sector om proactief duidelijk te maken wat men doet en gaat doen om de klant ervan te overtuigen dat financiële instellingen niet alleen uit eigenbelang handelen en er niet op uit zijn om de klant schade te berokkenen. De sector moet zelf werk maken van Building Trust. Dat begint met het vertrouwen van elkaar binnen de sector.”

Het hele rapport inzien? Download het hier.

Reageer op dit artikel