nieuws

Herdink (CFD) over Allianz-BND deal: ‘Ze hebben een slimme constructie bedacht’

Branche 5341

Levensverzekeraar Brand New Day (BND) nam in juli de bankactiviteiten van Allianz Nederland over en betrad daarmee de markt als pensioenbank. Allianz betaalde vóór de overname doorlopende provisie uit op de producten uit deze portefeuille aan tussenpersonen. Tussenpersonen stoorden zich hier vorige maand enorm aan omdat ze sinds de overname noch van Allianz, noch van BND provisie ontvangen. CFD deed daarna een oproep en inventariseerde de gevallen van intermediairs die hierdoor provisie mislopen. De voorzitter van de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) Edwin Herdink zegt nu: “We hebben te weinig meldingen ontvangen om collectief sterk te staan”.

Herdink (CFD) over Allianz-BND deal: ‘Ze hebben een slimme constructie bedacht’

Volgens Herdink heeft Allianz in deze situatie ‘duidelijk voorgesorteerd’ door, voordat de portefeuille door BND werd overgenomen, activiteiten af te splitsen met als gevolg dat de provisieverplichtingen naar de intermediairs toe vervielen. Herdink: “Ze hebben een slimme constructie bedacht om de provisieverplichting naar intermediairs toe te omzeilen. We hebben 28 meldingen binnengekregen. Om het één en ander goed te kunnen analyseren hadden we samenwerkingsdocumenten nodig, en die ontvingen we niet bij alle gevallen. Voor ons was de vraag: wat kunnen we op collectieve basis hier juridisch mee en dat hebben we laten uitzoeken.”

Herdink voelt dat hij in een spagaat terecht is gekomen: “Als brancheorganisatie zetten wij ons in voor de intermediairs, we ontvingen signalen en daar zijn we op ingesprongen. Maar we moeten nu erkennen dat we hier juridisch vooralsnog niet mee verder kunnen.” Herdink roept adviseurs die door de Allianz-BND deal provisie mislopen op om dit aan te kaarten bij hun ‘eigen bedrijfsrechtsverzekeraar’. “Laat het nakijken. Wij blijven dit geval in de gaten houden.”

Belofte

Zolang klanten nog beleggen in Allianzfondsen zouden de betreffende adviseurs hun provisie behouden, zo beloofde Allianz. Dat zou alleen veranderen als Brand New Day de klanten zou converteren naar BND-beleggingsfondsen. En dat is precies wat op grote schaal gebeurde: klanten werden door Brand New Day omgezet naar BND-fondsen. BND beroept zich vervolgens op het provisieverbod en keert niet langer uit. Tussenpersonen waren daar boos over. Herdink liet in oktober weten dat sommige adviseurs €2000/€3000 per maand misliepen. Er bestond volgens hem veel onduidelijkheid bij de adviseurs omdat er volgens hen niet goed over is gecommuniceerd.” Herdink schatte in dat het om een redelijk grote groep adviseurs zou gaan die door de overgang provisie mislopen.

‘Wettelijk gezien mogen we niet uitkeren’

Kalo Bagijn, één van de oprichters van Brand New Day, liet daarop weten dat volgens hem BND wettelijk gezien de provisie niet mag uitkeren. Bagijn meldde dat eind 2016 de advieskantoren door Allianz Nederland Asset Management (ANAM) geïnformeerd zijn over het feit dat zij, onder andere vanwege een verwachte overname van haar bancaire activiteiten, bepaalde activiteiten van ANAM af ging splitsen.

Dit leidde volgens hem er toe dat sinds de afsplitsing niet ANAM maar een nieuw opgerichte vennootschap (Allianz Fund Administration and Management – AFAM) optreedt als statutair bestuurder van het Allianz paraplufonds, waarbij deze vennootschap de provisieverplichtingen voor de doorlopende provisie beleggingen van ANAM in relatie tot tussenpersonen heeft overgenomen. Hoofd communicatie van Allianz Benelux N.V., Paul Möller, gaf destijds aan dat door de verkoop alle rechten en verplichten bij BND liggen.

Reageer op dit artikel