nieuws

Fred de Jong: ‘Overheid moet afschaffing btw op advies overwegen’

Branche 1323

Fred de Jong: ‘Overheid moet afschaffing btw op advies overwegen’

Een goede evaluatie van het provisieverbod is “haast giswerk”, want er is geen nulmeting geweest. Dat zei onderzoeker Fred de Jong donderdagmiddag tijdens een congres van de Universiteit Groningen en de AFM in Amsterdam. In zijn lezing besprak hij wat andere landen van het Nederlandse provisieverbod kunnen leren. Voor ons land zelf had hij ook wat aanbevelingen: overweeg de btw op financieel advies te schrappen, introduceer een systeem van Customer Agreed Remuneration (CAR) en breid het provisieverbod niet uit naar schadeproducten.

Volgens De Jong heeft de btw van 21% een negatief effect op de toegankelijkheid van financieel advies. De overheid zou daarom moeten overwegen die barrière weg te nemen, betoogde de onderzoeker. “Advies is de laatste jaren goedkoper geworden, maar consumenten denken dat het duurder is geworden. Uit onderzoek van Nibud blijkt bovendien dat 44% advies te duur vindt. Vooral voor lage inkomens kan dat problematisch worden, aangezien 15% kampt met schuldproblemen.”

Geen provisieverbod op schade

Een andere maatregel om financieel advies toegankelijker te maken, is de introductie van een door de klant gekozen beloning of Customer Agreed Remuneration (CAR), meent De Jong. Adviseur en klant kunnen dan samen afspreken welke beloning de klant via de verzekeraar aan de adviseur betaalt. “Dat maakt het makkelijker de adviesbeloning in maandelijkse bedragen via de premie te betalen”, aldus De Jong.

Tot slot adviseert hij de Nederlandse overheid om het provisieverbod op complexe producten niet uit te breiden naar schade. “Het is een competitieve markt en er zijn geen tekenen van marktfalen in non-life.”

Nulmeting

In zijn lezing liep De Jong vooruit op de uitkomsten van de evaluatie van het provisieverbod op complexe producten die elk moment worden verwacht. “Ik ben er vrij zeker van dat mijn observaties zullen aansluiten bij de officiële evaluatie.” Hoge wetenschappelijke verwachtingen heeft hij er overigens niet van. “We hebben niet geïnventariseerd hoe de situatie was op het moment van invoering. Het is dus haast giswerk of het verbod heeft gewerkt. Mijn advies aan andere landen die een provisieverbod overwegen is: zorg dat je voor invoering een nulmeting doet.”

Bewijs ‘hard to get’

Volgens de toezichthouders op de financiële markten is de kwaliteit van advies door het provisieverbod toegenomen, maar volgens De Jong is bewijs daarvoor ‘hard to get’. “Wat is hogere kwaliteit? Minder klachten? Bovendien zou de kwaliteit ook kunnen zijn toegenomen door de gegroeide concurrentie.” Net zo min kan volgens de onderzoeker de shift bij uitvaartverzekeringen naar directe distributie volledig worden toegeschreven aan het provisieverbod. Ook daar kunnen andere factoren een rol spelen.

Voordeel van de twijfel

De Jong wil het provisieverbod in zijn eigen evaluatie het voordeel van de twijfel geven. Het lijkt te werken, zegt hij. “De toezichthouder vindt dat de kwaliteit is toegenomen, de kosten van advies zijn gedaald, er zijn nieuwe verdienmodellen ontstaan. Er is alleen een schaduwkant: de toegankelijkheid van advies voor de lage inkomens is minder geworden”, concludeerde hij. De eerste twee van zijn drie suggesties aan de overheid – afschaffing btw op advies, invoering CAR en het niet verder uitbreiden van het provisieverbod – moeten volgens hem aan dat bezwaar tegemoetkomen.

Lees hier ook de visie van Verbond’s directeur Leo de Boer die hij gaf tijdens deze conferentie, de ‘markt regelt transparantie niet uit zichzelf’ zo zei hij, en/of het item waarin volgens AFM-bestuurslid Femke de Vries “de grenzen zijn aan het vervagen zijn”. 

Reageer op dit artikel