nieuws

Fred de Jong kraakt pleidooi voor actieve transparantie schadeprovisie

Branche 1844

Fred de Jong kraakt pleidooi voor actieve transparantie schadeprovisie

In de discussie over actieve transparantie bij schadeverzekeringen is er steun uit onverwachte hoek voor het intermediair. Uitgerekend Fred de Jong, erkend criticaster van beloningsmodellen die alleen gebaseerd zijn op provisie, zet in een blog de nodige kanttekeningen bij het pleidooi voor provisietransparantie door de AFM. Volgens De Jong onderbouwt de toezichthouder onvoldoende waarom dit voorstel in het belang van de consument is.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat financieel dienstverleners hun klanten altijd informeren over de hoogte van de provisie die ze ontvangen op schadeverzekeringen. De toezichthouder pleit voor deze actieve provisietransparantie in een reactie op de consultatie over de implementatie van de nieuwe richtlijn verzekeringsdistributie (IDD).

Geen beloning

De Jong stelt in zijn blog dat een rondetafel met praktijkmensen en deskundigen verschillende redenen naar voren had kunnen halen om juist geen actieve transparantie te willen. Een van die argumenten is volgens hem dat provisie geen beloning is, maar een vergoeding voor geleverde dienstverlening inclusief een stukje rendementsmarge. “Door actieve transparantie komt de nadruk te liggen op de verdiensten van het intermediair en nog minder op de kwaliteit van de geadviseerde polis (de voorwaarden) en de bijbehorende dienstverlening.”

Vergelijken verwarrender

Bij actieve transparantie moet de consument volgens De Jong gaan vergelijken op premie en op provisie. “Dat maakt het vergelijken voor de consument eerder verwarrender dan duidelijker, terwijl nu de vergelijking op basis van één bedrag, de premie, eenvoudig kan plaatsvinden. De vele vergelijkingssites bewijzen dit.”

Race to the bottom

De provisiepercentages zijn volgens de zelfstandig onderzoeker al vele jaren min of meer gelijk bij schadeverzekeringen en liggen tussen de 15 en 25%. “Actieve transparantie kan tot een race to the bottom leiden (transparantie zorgt vrijwel altijd voor druk op de prijzen) waardoor de consument mogelijk nog meer dan nu al naar direct writers zal overstappen. Daarmee komt er nog meer marktmacht bij verzekeraars te liggen, een markt die nu al wordt gedomineerd door slechts enkele grote partijen.”

Wel tegendruk

Ook bij de argumentatie die de AFM gebruikt voor actieve transparantie plaatst De Jong vraagtekens. Zoals dat er hierdoor meer ruimte is voor consumenten om tegendruk te geven tegenover verzekeraars, wat ook goed zou zijn voor het vertrouwensherstel. “Daarmee impliceert de AFM dat er nu grote groepen consumenten zijn die geen tegendruk kunnen geven. De dalende premies van de afgelopen jaren, de verschuiving van het intermediaire kanaal naar directe, online kanalen en de opkomst van nieuwe businessmodellen als e-mediairs en vergelijkers duidt naar mijn mening op het feit dat er wel voldoende tegendruk is op dit moment.

Onderzoek GfK

De consument zou ook zelf om meer transparantie vragen, maar De Jong zet vraagtekens bij het onderzoek door GfK, in opdracht van de AFM. Hieruit blijkt dat 87% van de consumenten actief geïnformeerd wil worden over de hoogte van de beloning die het intermediair van de verzekeraar ontvangt. “Dat is niet verwonderlijk als je het zo vraagt aan de consument. Ik ben ervan overtuigd dat als ik aan 1.000 consumenten zou vragen of men actief geïnformeerd wil worden over de beloning die Jumbo ontvangt voor het verkopen van vlees, ook 80% zal aangeven dat ze dit willen.”

Genuanceerde visie

Hij vervolgt: “Hetzelfde GfK concludeerde in februari 2016 in een onderzoek voor Legal & General, dat driekwart van de consumenten liever zelf willen bepalen hoe ze betalen voor het advies (ineens of gespreid). Ik heb de AFM nog niet horen pleiten voor aanpassing van de regels rond het provisieverbod bij complexe producten. Blijkbaar is de mening van de consument niet altijd doorslaggevend, wat overigens zeer terecht is. Van een toezichthouder mag je verwachten dat zij een genuanceerde visie hebben waarin de mening van consumenten wordt meegewogen, maar niet allesbepalend is.”

De Jong presenteert morgen tijdens de am:dag de resultaten van zijn recente onderzoek naar het vertrouwen in de branche. 

Reageer op dit artikel