nieuws

Aegon versterkt kapitaalpositie

Branche 3591

De Solvency II ratio van Aegon is in het afgelopen kwartaal gestegen naar 195%. Het beëindigen en verkopen van activiteiten lijkt de kapitaalpositie te hebben versterkt, met name bij de Nederlandse activiteiten. Bij De Nederlandsche Bank leefden eerder dit jaar zorgen over de solvabiliteit van Aegon Nederland. 

Aegon versterkt kapitaalpositie

Aegon presenteerde de opgeveerde Solvency II-ratio bij de cijfers over het derde kwartaal. “Onze sterke kapitaalpositie is een hoogtepunt dit kwartaal, met een duidelijke stijging van de Solvency II ratio van de groep tot 195%”, zo stelde Aegon-ceo Alex Wynaendts (foto) in een toelichting op de cijfers. “De ratio bevindt zich nu in het bovenste deel van de door ons beoogde bandbreedte. Dit stelt ons in staat om vanuit een sterke positie te werken en ondersteunt onze doelstelling om € 2,1 miljard terug te geven aan aandeelhouders in de periode van 2016 tot 2018.”

Negatieve bijstelling

Dit voorjaar maakte Aegon nog bekend de Solvency II-ratio ultimo 2016 voor de groep negatief bij te moeten stellen naar 157%. Het management deed dit om een risicomarge voor kosteninflatie aan de ratio toe te voegen. Ook was een dispuut met de Nederlandsche Bank over de mate waarin bij de berekening van de vereiste solvabiliteit rekening wordt gehouden met de mogelijkheid om verliezen op te vangen met uitgestelde belastingen.

Verkoop UMG aan Aon

Tevens waren er zorgen over de solvabiliteit van Aegon Nederland die ultimo 2016 op 141% stond. Aegon kondigde eind maart aan deze te zullen gaan opkrikken. Sindsdien maakte Aegon onder meer bekend te stoppen met Onna-Onna als zelfstandige vrouwenverzekeraar en verkocht het eind augustus intermediairbedrijf UMG aan Aon Nederland.

Toename nettowinst

Aegon zag de winst in het derde kwartaal -€469  mln- met 31% toenemen ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar (€ 358 mln).  Het onderliggend resultaat steeg met 20% tot € 556 miljoen door lagere claims, hogere opbrengsten uit fee business door gunstige aandelenmarkten en lagere kosten in de Verenigde Staten, de belangrijkste thuismarkt voor Aegon.

Instroom en uitstroming

De verzekeraar zag de brutostortingen stijgen met 65% tot € 41 miljard door uitzonderlijk sterke stortingen in vermogensbeheer en op het platform in het Verenigd Koninkrijk (VK). Per saldo was er een uitstroom van het ingelegd vermogen door contractbeëindigingen in de van Mercer
overgenomen pensioenportefeuille.

Leven en schade

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen daalt met 8% naar € 202 miljoen vanwege lagere verkopen in de VS en het stoppen met de verkoop van lijfrentes in het VK. De verkoop van schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen daalde met 17% naar € 180 miljoen door lagere verkopen in de VS.

 

 

Reageer op dit artikel