nieuws

Verzekeraars willen maanden extra tijd voor richtlijn verzekeringsdistributie

Branche 1288

Insurance Europe, de koepel voor Europese verzekeraars, juicht uitstel van de Insurance Distribution Directive (IDD) toe. Het verbond sluit zich hiermee aan bij een oproep van het Europees parlement. Verzekeraars zouden meer tijd, idealiter een jaar extra, nodig hebben om te kunnen voldoen aan de complexe regels uit de richtlijn verzekeringsdistributie.

Verzekeraars willen maanden extra tijd voor richtlijn verzekeringsdistributie

“Europese verzekeraars zijn blij met de oproep van de parlementaire commissie Economische en monetaire zaken om de inwerkingtreding van de IDD uit te stellen. Verzekeraars hebben meer tijd nodig om de richtlijn te implementeren. Dat kan vanuit juridisch oogpunt pas gebeuren als alle regelgeving vaststaat”, zegt Michaela Koller van Insurance Europe in een statement. Bij die koepel is ook het Verbond van Verzekeraars aangesloten. Dat steunt de oproep tot uitstel.

In een toelichting zegt Koller dat oorspronkelijk twee jaar was uitgetrokken voor de implementatie van de IDD. “Twintig maanden daarvan zijn al opgegaan aan het vaststellen van de regelgeving en de goedkeuring daarvan door wetgevers. Zonder vertraging zou de verzekeringsindustrie minder dan vier maanden hebben voor de implementatie. Idealiter hebben we voor een goede invoering 12 maanden nodig. Voor de IDD moeten IT-systemen worden aangepast en dat kost doorgaans een jaar”, aldus Koller.

Voorstel implementatie al naar Kamer

De richtlijn verzekeringsdistributie zou op 23 februari 2018 geïmplementeerd moeten zijn in nationale wetgeving. In Nederland stuurde minister Dijsselbloem begin september het wetsvoorstel over de implementatie van de IDD naar de Tweede Kamer. De IDD heeft als doel een gelijk speelveld te creëren voor alle marktpartijen die betrokken zijn bij de verkoop van verzekeringen. Ook moet de consument beter worden beschermd en de interne markt voor financiële diensten moet een boost krijgen.

De nieuwe richtlijn heeft verstrekkende gevolgen voor verzekeraars, intermediairs, direct writers en vergelijkingssites. Nieuw is dat direct writers gelijkgeschakeld worden met tussenpersonen. Wie producten waar een provisieverbod op rust rechtstreeks aanbiedt aan consumenten moet aan dezelfde transparantie-eisen voldoen als tussenpersonen.

Reageer op dit artikel