nieuws

Risk hoopte vier ton winstrecht in eigen zak te houden

Branche 6476

De rechtbank Midden-Nederland heeft Risk-q BV, de holding waarvan onder andere Risk Direct deel uitmaakt, veroordeeld tot het betalen van € 438.011 aan een tussenpersoon van wie de portefeuille is overgenomen. Het te betalen bedrag betreft winstrecht. Volgens de rechter is Risk “structureel tekortgeschoten in haar informatieplicht”. De financieel adviseur vermeldde niet alle ontvangen provisie en presenteerde polissen in haar portefeuille ten onrechte als nieuw afgesloten producten.

Risk hoopte vier ton winstrecht in eigen zak te houden

Een tussenpersoon verkoopt op 1 januari 2011 haar assurantieportefeuille aan Risk. Beide partijen komen overeen dat de koopsom bestaat uit een winstrecht van 50% van de doorlopende provisie die Risk tot 31 december 2016 over de portefeuille incasseert. Provisie over nieuwe verzekeringen uit de klantenkring van de verkopende partij vallen buiten de deal. Uitzondering daarop is als een polis enkel in een nieuw jasje wordt gestoken voor hetzelfde te verzekeren risico. De twee partijen verwachten dat het winstrecht € 883.011 zou bedragen.

Risk betaalde de tussenpersoon echter maar € 445.000 en weigert meer uit te keren. De adviseur stapte daarop naar de rechter.

27% geroyeerd

Volgens Risk zouden tussen 1 januari 2011 en 31 december 2016 van alle 3.961 polissen in de portefeuille er 996 zijn geroyeerd. Dat is 27%. Volgens de verkopende tussenpersoon kan dat aantal niet kloppen. Zij vertelt de rechtbank dat 5 tot 10% verloop bij de overdracht van een assurantieportefeuille normaal is. Eventueel zijn uitschieters naar 20% mogelijk. Geen enkele branchekenner vindt een hoger percentage normaal, aldus de eiseres.

Risk voert echter aan dat de portefeuillestand achteraf lager bleek dan voorgesteld, dat het bestand vervuild was en dat door toedoen van de eiseres verzekeringen zijn overgesloten naar andere tussenpersonen. De rechter vindt dit niet aannemelijk. “Risk administreerde in 2010 de assurantieportefeuille van eiseres. Zij wist dus precies wat zij kocht.”

Nieuw is niet beter

De overzichten van de portefeuille die Risk heeft overgelegd, voldoen volgens de rechter niet of zijn onvolledig. Risk vermeldde nieuwe polissen als nieuwe verzekeringen, terwijl het in een groot aantal gevallen ging om polissen die werden gesloten na royement van andere polissen door dezelfde relaties. Omdat de premies min of meer gelijk of zelfs hoger zijn, noemt de rechter deze polissen “niet (aanmerkelijk) beter” voor de klanten. Vermelding als nieuwe polis is dus onterecht, aldus het vonnis.

Verzwegen provisie

Risk verzweeg in haar overzichten bovendien ontvangen provisie over pensioen- en levensverzekeringen die voor 2013 waren afgesloten. Het provisieverbod geldt voor nieuwe producten die vanaf 1 januari 2013 zijn afgesloten. Het vonnis noemt een voorbeeld van een omzetting van een ziekteverzuimverzekering van Delta Lloyd naar een andere agentschap per 11 oktober 2013. Delta Lloyd schrijft Risk: “Tot de contractvervaldatum 1 januari 2015 van deze verzekering ontvangt u nog provisie”. Op de overzichten van Risk is die provisie niet terug te vinden.

Structureel tekortgeschoten

“Risk is structureel tekortgeschoten in haar informatieplicht ten opzichte van eiseres”, concludeert de rechter. “Gelet op alle omstandigheden brengen de eisen van redelijkheid en billijkheid mee dat Risk niet nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld om een aangepast overzicht in het geding te brengen.”

Omdat op basis van de overzichten van Risk niet kan worden vastgesteld hoe hoog het winstrecht precies zou uitvallen, gaat de rechter uit van het bedrag in de koopovereenkomst. Omdat beide partijen deskundig zijn in de assurantiebranche acht de rechtbank de afgesproken € 883.011 een aannemelijk bedrag. Daarin is verdisconteerd dat sommige relaties van eiseres de relatie met Risk zouden beëindigen en dat er nieuwe verzekeringen zouden worden afgesloten die buiten het winstrecht vallen. Risk wordt veroordeeld de resterende € 438.011 te betalen plus de proceskosten.

Reageer op dit artikel