nieuws

Nederland besteedt recordbedrag aan innovatie

Branche 707

Nederland besteedt recordbedrag aan innovatie

Nederlandse bedrijven, instellingen en universiteiten hebben vorig jaar een recordbedrag van bijna €14,3 miljard uitgegeven aan eigen onderzoek en ontwikkeling (R&D). Dat is 4 procent meer dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS was het bedrag van €14,3 miljard nog nooit zo hoog. Noord-Brabant is koploper qua private R&D-uitgaven. Ook besteden Nederlandse bedrijven steeds meer R&D uit in het buitenland, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS over R&D en uit de recent verschenen Internationaliseringsmonitor.

Groei van 4%

In 2016 zijn de uitgaven van bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs aan (eigen) R&D met ruim 4 procent gegroeid. Vooral bedrijven spendeerden meer aan R&D. Deze uitgaven namen ten opzichte van 2015 met €462 miljoen toe en kwamen uit op €8,1 miljard. Ook instellingen en het hoger onderwijs gaven meer uit aan R&D. Deze groei was, met 2 procent, bescheidener. Niet alleen de uitgaven aan R&D zijn gegroeid, ook het aantal arbeidsjaren dat hiermee is gemoeid nam toe, en wel tot ruim 133 duizend arbeidsjaren (3 procent).

R&D-gelden uit het buitenland

Nederland ontvangt ook steeds meer R&D-gelden uit het buitenland. In 2014 ging het om €1,7 miljard, in 2016 €2,2 miljard. Daarmee is ongeveer een zesde van de totale R&D-uitgaven in Nederland vanuit het buitenland gefinancierd. Nederland ontving vorig jaar dus vrijwel evenveel R&D-gelden uit het buitenland als het in het buitenland besteedde. Wel is er een duidelijk verschil tussen de R&D-bestedingen in het buitenland van het bedrijfsleven enerzijds en instellingen en hoger onderwijs anderzijds. Het Nederlandse bedrijven besteedt netto fors meer R&D uit in het buitenland, terwijl Nederlandse instellingen en hoger onderwijs netto-ontvanger zijn van R&D-gelden uit het buitenland.

Noord-Brabant koploper private R&D- uitgaven

Circa 30 procent van de private R&D-uitgaven komt voor rekening van bedrijven in Noord-Brabant. Samen met Zuid-Holland zijn bedrijven in deze twee provincies goed voor bijna de helft van de private uitgaven aan R&D. Noord-Holland staat op de derde plek. In de regio Zuidoost-Noord-Brabant, de regio rond Eindhoven, is de R&D-activiteit van bedrijven het grootst. Daar is ruim 1,5 miljard euro besteed aan eigen R&D, en daar zijn 13 duizend arbeidsjaren bij ingezet. Binnen Noord-Holland is de regio Groot-Amsterdam dominant. Ongeveer de helft van R&D-activiteiten van bedrijven in Noord-Holland vindt in die regio plaats. Groot-Rijnmond en de agglomeratie ’s-Gravenhage zijn samen goed voor bijna de helft van de R&D-activiteiten van bedrijven in Zuid-Holland. In Groningen, Drenthe en Zeeland zijn de R&D-uitgaven afgezet tegen het bruto regionaal product het laagst.

Reageer op dit artikel