nieuws

Moet de robotadviseur ook een diploma hebben?

Branche 886

Moet de robotadviseur ook een diploma hebben?

Kenniscentrum SIVI start onderzoek naar manier om de kwaliteit van robo-advies in de verzekeringsbranche te borgen. Dat maakt SIVI bekend in het vandaag gepubliceerde discussiepaper ‘Examen voor de Robo-adviseur?’

Met het initiatief wil SIVI in branche-brede samenwerking het klantbelang in de financiële keten beter borgen. “Robo-advies zal daarom moeten voldoen aan criteria van technische kwaliteit én van wetgeving”, aldus het kenniscentrum. “Nu de consument steeds vaker en laagdrempeliger financiële producten, zoals auto- of reisverzekeringen, zelf kan afsluiten, breekt een volgende fase aan. Daarin wordt meer complexe dienstverlening geautomatiseerd en introduceren financiële dienstverleners toepassingen die steeds verdergaand autonoom beslissingen nemen en advies kunnen geven.”

Wft-bepalingen

Volgens SIVI worden de technische drempels voor autonome adviestoepassingen zonder tussenkomst van natuurlijke adviseurs  steeds lager. Het gevaar bestaat daarbij volgens SIVI dat het klantperspectief wordt vergeten. Ook wijst het kenniscentrum in haar whitepaper erop dat robo-advies aan dezelfde wettelijke Wft bepalingen moet voldoen als een natuurlijk persoon. “De Wft is breed en kent op punten interpretatieruimte. Wanneer is er voor Robo-advies in redelijkheid alles aan gedaan om fouten te signaleren en te voorkomen?”

Lessen uit andere branches

In de whitepaper bespreekt SIVI de noodzaak van een kwaliteitssysteem, geleerde lessen uit andere branches en wordt een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de invulling van het beoogde kwaliteitssysteem. Daarnaast start SIVI dit najaar ronde tafelsessies met partijen in de branche. Met de verkregen input wordt een plan opgesteld voor de implementatie van het beoogde kwaliteitssysteem.

Minister Dijsselbloem heeft eind april al aangegeven geen noodzaak te zien voor aanvullende eisen voor robotadvies.

Reageer op dit artikel