nieuws

Mensenrechtencollege: Achmea discrimineerde niet bij reorganisatie

Branche 2097

Mensenrechtencollege: Achmea discrimineerde niet bij reorganisatie

Achmea heeft bij een recente reorganisatie niet gediscrimineerd op grond van leeftijd of handicap. Ook was er geen sprake van intimidatie. Dat oordeelde het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht eerder deze maand in twee zaken van medewerkers die een klacht hadden ingediend tegen hun werkgever.

In een geval ging het om een 51-jarige vrouw die bij Achmea werkte als claimbehandelaar. Ze had 25 dienstjaren. Een reorganisatie zorgde voor een “ingrijpende wijziging” van haar functie. De vrouw kwam niet in aanmerking voor de nieuwe functie claimbehandelaar en werd herplaatsingskandidaat (‘categorie 3’). Zij vindt dat Achmea haar discrimineerde op grond van haar leeftijd en haar handicap, een angststoornis.

Goedkope mensen

De vrouw vindt bovendien dat ze geïntimideerd is door haar afdelingshoofd. Ze heeft een gesprek opgenomen waarin de leidinggevende sprak over een verschil in kosten tussen ‘iemand die vanaf de (school)banken’ komt en ‘iemand die uitgesalarieerd is’. Het hoofd zei tegen de vrouw dat hij ‘goedkope mensen’ wil.

Volgens het College voor de Rechten van de Mens maakt Achmea aannemelijk dat van onderscheid naar leeftijd of beperking geen sprake is. “De vrouw kon een assessment doen om aan te tonen dat zij niet in categorie 3 geplaats had moeten worden, maar dat heeft zij niet gedaan. Het bedrijf onderbouwt voldoende dat de plaatsing is gebaseerd op zakelijke, op zichzelf staande, gronden. Het College is van oordeel dat geen sprake is van leeftijdsonderscheid. De vrouw onderbouwt verder onvoldoende dat zij lijdt aan een handicap of chronische ziekte”, aldus de uitspraak.

Discutabel

De uitspraken van haar leidinggevende noemt het College “discutabel”, maar het vindt niet dat er sprake was van intimidatie. “De context is dat zij een lang gesprek voerden, elkaar langere tijd kenden en dat er geen vijandige toonzetting is te horen.”

Dezelfde uitspraken over schoolbanken en goedkope krachten deed het afdelingshoofd tegen een 58-jarige man die eveneens als claimbehandelaar werkte. Ook hij nam het gesprek op. In zijn zaak noemt het mensenrechtencollege die bewoordingen opnieuw discutabel, maar niet intimiderend.

Nieuwe functie-eisen

De man had een diensttijd van 34 jaar en werd bij de reorganisatie door Achmea in categorie 2 geplaatst. Dat betekent dat hij de nieuwe functie van claimbehandelaar kreeg, maar dat hij binnen 12 maanden aan de nieuwe functie-eisen moest voldoen. De man zegt dat Achmea hem discrimineerde op grond van zijn leeftijd en handicap of chronische ziekte. Hij heeft hartproblemen.

Het College veegt de klacht van tafel. Het merendeel van zijn collega’s kwam in categorie 2 terecht, ook de medewerkers ‘vanaf de schoolbanken’ die het afdelingshoofd noemde. “De man kon een assessment doen om aan te tonen dat hij in categorie 1 geplaatst had moeten worden, maar dat heeft hij niet gedaan”, aldus de uitspraak. “Het College is van oordeel dat geen sprake is van leeftijdsonderscheid. De man toont niet aan dat zijn handicap of chronische ziekte een rol heeft gespeeld bij de plaatsing. Hij was tijdens de reorganisatie volledig arbeidsgeschikt.”

Reageer op dit artikel