nieuws

CFD wil alles weten van Allianz-BND deal

Branche 5226

CFD wil alles weten van Allianz-BND deal

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) roept intermediairs die geen provisie meer ontvangen na de overname van de Allianz bankactiviteiten door Brand New Day, actief op om zich te melden en die melding te voorzien van alle relevante communicatie met beide verzekeraars.

De Commissie kreeg zoals bekend verschillende klachten van intermediairs over het stopzetten van provisie. “Er is grote onrust bij intermediairs over het plotselinge verlies van doorlopende provisie. Het lijkt er nu op dat de bewuste beleggingsactiviteiten van Allianz recent zijn ondergebracht in een aparte Allianz entiteit en daarna zijn doorverkocht aan Brand New Day. Met de doorverkoop van de portefeuille zijn blijkbaar de provisierechten verloren gegaan. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit een juiste gang van zaken is geweest”, aldus de Commissie.

Amweb berichtte woensdag over de kwestie waarna zich een discussie ontspon. Wft-expert Jurjen Oosterbaan Martinius  van Bureau DFO reageerde als volgt:

“Er zijn denk ik twee kernvragen in deze affaire:
1. Moeten er geen nadere regels komen voor het verkopen van klanten door aanbieders?
2. Kan een aanbieder de provisie-rechten van adviseurs frustreren door zonder compensatie voor de adviseur de portefeuille te verkopen.
Ik heb het gevoel dat ik de eerste vraag met ja ga beantwoorden en de tweede met nee.”

Reageer op dit artikel