nieuws

Verzekeraars sturen aan op verplichte polis tegen overstromingen

Branche 1859

Verzekeraars sturen aan op verplichte polis tegen overstromingen

Een nieuw kabinet moet er met verzekeraars en belangenorganisaties voor zorgen dat klimaatrisico’s beheersbaar blijven. Het Verbond van Verzekeraars stelde naar aanleiding van de extreme hagel- en hoosbuien van vorig jaar in Noord-Brabant en Limburg een rapport op. Extreme regenval en bijvoorbeeld hevige hagelbuien zorgen de komende tientallen jaren voor een forse stijging van de schade aan huizen, auto’s en bedrijven, zo voorspelt het Verbond. Hierdoor stijgen meest waarschijnlijk de premies van de auto-, opstal- en inboedelverzekeringen.

Nieuwe berekeningen laten zien dat de schade via auto-, opstal- en inboedelverzekeringen met ruim een kwart miljard euro per jaar toeneemt als nu geen maatregelen worden genomen. Van dat bedrag is sprake in het meest extreme klimaatscenario. Het verbond heeft met weerinstituut KNMI veertien klimaatscenario’s met nieuwe schadedata doorgerekend op toekomstige schadelast, zo valt te lezen in het rapport ‘Hoofd boven water’.

Stijgende premies

De premies stijgen daardoor waarschijnlijk fors. De Telegraaf meldt zelfs dat de premies zullen stijgen met €20 tot €30 per jaar maar dat is volgens woordvoerder Rudi Buis van het Verbond nog lang niet zeker. “Hoeveel de premies stijgen kunnen wij niet zeggen. Er zijn teveel variabelen die de verzekeraars straks mee kunnen nemen in hun berekeningen en verzekeraars kunnen er ook nog voor kiezen een deel van het verlies op zich te nemen. Maar het is in ieder geval duidelijk dat de schadelast als gevolg van het klimaat stijgt.”

Extreem weer

De extreme hagel- en hoosbuien van vorig jaar in Noord-Brabant en Limburg waren de aanleiding voor het rapport. Er waren in juli 2016 bijna 100.000 schademeldingen, volgens het verbond de grootste natuurschade in Nederland tot nu toe. In totaal werd zo’n 500 miljoen euro uitgekeerd voor schade aan woningen, auto’s en agrarische bedrijven.

Het Verbond pleit al langer voor het invoeren van een collectieve verzekering zoals België, Frankrijk en Groot-Brittannië die kennen. Directeur Richard Weurding: “Daar is instemming van de overheid voor nodig. We moeten het nu regelen. En niet pas de put dempen als het kalf verdronken is.” Veel Nederlanders gaan er volgens Weurding onterecht vanuit dat bijvoorbeeld een overstroming altijd wordt gedekt door de verzekering.

Eerdere oproep in 2013

Dit is dan ook niet de eerste keer dat het Verbond aanstuurt op een verplichte polis tegen overstromingen. In 2013 lobbyde het Verbond hier ook al voor. Alle Nederlanders met een inboedel- of opstalverzekering moesten volgens het gedachtegoed van het Verbond vanaf 2014 met een verplichte premieverhoging om ook gedekt te zijn tegen overstroming. Het plan hiervoor hadden de verzekeraars neergelegd bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Neerlandse biedt verzekering overstromingsschade

Neerlandse is momenteel de enige partij waar mensen terecht kunnen om zich te verzekeren tegen overstromingsschade. De premie hangt af van allerlei variabelen waaronder de locatie en de waarde van de woning. Dit jaar won Neerlandse de NVGA AM Innovatieprijs 2017 met hun overstromingsrisicomodel. “Nederland is grotendeels potentieel overstroombaar. In onze delta lopen 9 miljoen inwoners het risico slachtoffer te worden van een overstroming in een gebied waar 65% van het BNP wordt verdiend. Nederland is goed beschermd tegen de gevaren van het water, maar uit de meest recente toetsing in opdracht van Rijkswaterstaat blijkt dat een derde van de (primaire) dijken niet voldoet aan de norm zoals gesteld in de Waterwet. Voor veel locaties in Nederland is de kans op een overstroming vergelijkbaar of zelfs significant groter dan de kans op brand. Is het dan niet vreemd dat dit tot enkele maanden geleden een sinds 1954 onverzekerbaar risico is geweest?”, vertelde oprichter Rogier van der Kooy Versteeg.

Reageer op dit artikel