nieuws

‘Verzekeraars houden zich goed aan zelfregulering’

Branche 840

‘Verzekeraars houden zich goed aan zelfregulering’

Verzekeraars leven de zelfregulering goed na. Dat concludeert de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) na onderzoek onder 47 verzekeraars. In het onderzoek over 2016 werden 8 van de in totaal 68 gedragscodes, convenanten en bedrijfsregelingen van het Verbond van Verzekeraars tegen het licht gehouden. Alle vorig jaar toegezegde verbeteringen naar aanleiding van het vorige onderzoek zijn doorgevoerd.

De Stv toetst elk jaar een andere selectie uit de gedragscodes en regelingen die het Verbond heeft afgesproken. In 2015 werden 125 Verbondsleden getoetst en moesten 42 verzekeraars nog verbeteringen doen. Diezelfde 42 partijen werden afgelopen jaar opnieuw onderzocht, plus nog vijf andere, bij wijze van steekproef. Na eerste toetsing in 2016 moesten nog acht verzekeraars verbeteringen doorvoeren. Alle verzekeraars hebben dat inmiddels gedaan, aldus Stv. Sancties vanuit het bestuur van het Verbond waren daarom niet nodig.

Persoonsgegevens en fraudeonderzoeken

Na oplevering van het rapport vonden vooral verbeteringen plaats rondom de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens en, bijvoorbeeld door systemen voor zelfevaluatie in het leven te roepen. Ook wat betreft fraudeonderzoeken die gereguleerd zijn in het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit hebben enkele verzekeraars de communicatie verbeterd. In de vorige toetsing bleek dat sommige verzekeraars niet helder konden uitleggen waarom ze afweken van de Code Duurzaam Beleggen. Die uitleg hebben ze inmiddels toegevoegd.

Reageer op dit artikel