nieuws

Vereniging Eigen Huis wijst voorstel verplichte overstromingsverzekering af

Branche 1204

Vereniging Eigen Huis wijst voorstel verplichte overstromingsverzekering af

Vereniging Eigen Huis (VEH) wijst een verplichte collectieve verzekering tegen overstromingsschade af zoals dat vandaag is voorgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Een verplichte verzekering draagt niet bij aan vergroting van het risicobewustzijn onder burgers, biedt slechts een kans op dekking van overstromingsschade en heeft geen draagvlak, zo stelt VEH. Ook vindt VEH het voorstel financieel niet goed onderbouwd.

Het Verbond bracht vanochtend het nieuws naar buiten dat zij pleiten voor een collectieve verzekering tegen overstromingsschade. Slechts één partij (Neerlandse) biedt een dergelijke verzekering aan. VEH roept verzekeraars op om ook een dergelijke verzekering aan te bieden. De vereniging vindt het een goede zaak dat het Verbond de discussie over het risico op overstromingen een impuls wil geven en het bewustzijn onder de Nederlandse bevolking wil vergroten. Mensen die in risicogebieden wonen moeten worden aangespoord om zelf preventieve maatregelen te nemen waardoor de schade bij een overstroming sterk kan worden gereduceerd. Veel mensen veronderstellen onterecht dat overstromingsschade al gedekt wordt door hun opstalverzekering, of dat de overheid wel zal inspringen. De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) biedt hier echter volgens de VEH maar weinig zekerheid.

Daarnaast roept VEH verzekeringsadviseurs op om een overstromingsrisico actief onder de aandacht te brengen van klanten, zodat die een keuze kunnen maken om een verzekering af te sluiten en zo nodig aansporen om preventieve maatregelen nemen die overstromingsschade kunnen beperken.

Verzekeren moet een keuze blijven

Ongeveer de helft van de Nederlanders woont in gebieden die niet kunnen overstromen. VEH vindt daarom dat huiseigenaren zelf moeten kunnen bepalen of ze hun woning tegen overstromingsschade willen verzekeren, of dat een dergelijke verzekering voor hen niet nodig is. Helaas biedt nog maar één verzekeraar een overstromingsverzekering aan.

Verplichte verzekering biedt slechts kans op schadedekking

“De totale dekking van de voorgestelde verplichte verzekering is per overstroming gemaximeerd op € 5 miljard. Dit lijkt een enorm bedrag, maar bij een serieuze calamiteit kan de totale schade hier al snel boven komen”, zo stelt VEH. Bij een schade van € 20 miljard is € 15 miljard niet gedekt zo geeft VEH aan. “Een overstromingsverzekering die een huiseigenaar zelf afsluit biedt wel een gegarandeerde dekking.”

Reageer op dit artikel