nieuws

Topambtenaar Financiën laakt relativering crisis door oud-ING-bestuurder Nagel

Branche 5212

Topambtenaar Financiën laakt relativering crisis door oud-ING-bestuurder Nagel

Dat ING-bestuurder Wilfred Nagel onlangs bij zijn afscheid als chief risk officer van ING in het Financieele Dagblad de financiële crisis sterk relativeerde, is niet met gejuich ontvangen op het ministerie van Financiën. Wouter Raab, directeur Inspectie der Rijksfinanciën en directe betrokkene toen de toenmalige ING Groep in 2009 aanklopte voor staatssteun, vindt het een miskenning van de gevolgen van de crisis zo stelt hij in dezelfde krant.

In het afscheidsinterview met het FD plaatst Nagel (foto) kanttekeningen bij de diepte van de crisis als hem hier expliciet naar wordt gevraagd. “Nou ja, je moet de persoonlijke problemen die individuen in zo’n dip meemaken niet bagatelliseren, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de lange termijnontwikkeling van het bnp dan zie je natuurlijk een dip na 2007. Maar je ziet ook dat het daarvóór veel harder groeit dan gemiddeld en daarná relatief snel weer op het oude niveau komt. En huizenprijsdalingen van 40% zoals we in de jaren zeventig zagen, hebben we dit keer ook niet gezien.”

Weinig feitelijk

En passant veegt Nagel in het interview ook nog even de vloer aan met Joris Luyendijk die onder de titel ‘Kan niet waar zijn’ een boek schreef over de crisis. “Het leest lekker weg, maar het is weinig feitelijk natuurlijk. En het gaat allemaal over zakenbanken in de City. ‘Het is mij nooit duidelijk geworden wat voor onderzoek hij nou heeft gedaan in Nederland.”

Onzekerheid en ellende

In een duo-interview met collega topambtenaar Gita Salden, net als hij nauw betrokken bij de steunoperaties aan Nederlandse banken en verzekeraars tijdens de crisis, toont Wouter Raab weinig begrip voor de relativerende woorden van Nagel. “Dat is een reactie als je alles alleen in geld uitdrukt”, aldus Raab. “Zelfs als de overheid op de steun aan de banken verdient is dat nog geen reden voor de financiële sector om te zeggen: ‘Ons treft geen blaam’. ‘Kijk naar de vele ontslagen binnen en buiten de sector. Kijk naar de disruptie van het systeem. Kijk naar de ingrijpende bezuinigingen om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Naar de onzekerheid en de ellende. De crisis heeft heel veel betekend voor de levens van individuele mensen.”

Reageer op dit artikel