nieuws

Richtlijn verzekeringsdistributie naar Tweede Kamer

Branche 1736

Richtlijn verzekeringsdistributie naar Tweede Kamer

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft vandaag het wetsvoorstel implementatie richtlijn verzekeringsdistributie naar de Tweede Kamer gestuurd. De invoering van de Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie (IDD) zal verstrekkende gevolgen hebben voor verzekeraars, intermediairs, direct writers en ook vergelijkingssites. In de toelichting rekent het ministerie bovendien de eenmalige nalevingskosten voor. Die lopen in de miljoenen.

De richtlijn verzekeringsdistributie, de vervanger van de richtlijn verzekeringsbemiddeling uit 2002, moet op 23 februari 2018 geïmplementeerd zijn in nationale wetgeving. De Europese richtlijn (Insurance Distribution Directive, IDD) stelt nieuwe eisen aan de actuele kennis van adviseurs – de vakbekwaamheid – en het maatwerk van het verzekeringsproduct voor de consument.

Direct writers

De IDD heeft als doel een gelijk speelveld te creëren voor alle marktpartijen die betrokken zijn bij de verkoop van verzekeringen. Ook moet de consument beter worden beschermd en de interne markt voor financiële diensten moet een boost krijgen. Ook heeft de richtlijn als doel de sancties in geval van overtredingen van de richtlijn te harmoniseren. Bovendien stelt de IDD regels met betrekking tot transparantie over de beloning en het voorkomen en beheersen van belangenconflicten.

Nieuw in deze richtlijn is dat direct writers gelijkgeschakeld worden met tussenpersonen. Ook geldt de IDD voor vergelijkingssites die de mogelijkheid bieden verzekeringen af te sluiten, en voor nevenverzekeringstussenpersonen zoals reisbureaus en autoverhuurders. Wie producten waar een provisieverbod op rust rechtstreeks aanbiedt aan consumenten moet aan dezelfde transparantie-eisen voldoen als tussenpersonen.

Kosten verzekeraars

Een jaar geleden al leek de implementatie van de Europese richtlijn verzekeringsdistributie verzekeraars en adviseurs een hoop geld te gaan kosten. Nalevingskosten zouden in de miljoenen lopen, net als het productontwikkelingsproces.

Het ministerie van Financiën schat de eenmalige nalevingskosten voor het aanpassen van ICT-systemen op € 10.000 per verzekeraar, staat in de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel dat nu bij de Kamer ligt. De totale eenmalige nalevingskosten komen daarmee op € 1,6 miljoen (€ 10.000 maal 160 verzekeraars). De structurele nalevingskosten schat het ministerie op 160 * € 5.000 is € 800.000.

Omdat verzekeraars al over een productontwikkelingsproces moeten beschikken, verwacht het ministerie dat de kosten hiervoor gering zijn. “Verzekeraars dienen wel na te gaan of hun productontwikkelingsproces voldoet aan de regels die voortvloeien uit de richtlijn verzekeringsdistributie.” Het ministerie rekent uit dat dit € 2.200 kan kosten: namelijk 40 uur werk van een hoogopgeleide medewerker die tegen een uurtarief van € 55 het productontwikkelingsproces kan aanpassen. De totale eenmalige kosten komen dan uit op 160 x € 2.200 is € 352.000.

Kosten adviseur

Het ministerie rekent voor dat een hoogopgeleide medewerker 8 uur nodig heeft om de interne processen van een adviseur of bemiddelaar in verzekeringen aan te passen. Met een uurtarief van € 55 betekent dat een kostenpost van € 440. Uitgaand van 8.043 bemiddelaars, houdt het ministerie rekening met totale eenmalige nalevingskosten van ruim € 3,5 miljoen.

Neventussenpersonen die zijn vrijgesteld van de Wft moeten wel informatie over de schadeverzekering, de verzekeraar en de klachtenregeling verstrekken aan de consument. Dit is volgens de Memorie van Toelichting al bestaande praktijk maar wordt nu wettelijk geregeld. Deze voorschriften zullen tot nalevingskosten leiden, maar volgens het ministerie zijn die zeer beperkt.

Reageer op dit artikel