nieuws

Onderzoek intermediair: de oudjes doen het nog best

Branche 2353

Onderzoek intermediair: de oudjes doen het nog best

Ze raken wat minder in aantal, maar de oudere advieskantoren die overblijven, zijn vaak groter en financieel sterker dan hun jongere broeders en zusters. Dit blijkt uit onderzoek van het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD). Veruit de meeste oudere advieskantoren zitten in de provincies Zuid- en Noord-Holland.

Uit de Marktflitsen Special Leeftijden Intermediairs van het RiFD blijkt dat de meeste van de 6.300 intermediaire bedrijven die via gegevens van de Kamer van Koophandel werden onderzocht tussen de 11 en 15 jaar oud zijn (19%). Het percentage startende bedrijven, tussen de 1 en de 5 jaar oud, bedraagt 12%. Met het klimmen der jaren neemt het percentage intermediaire bedrijven vanaf 16 jaar gestaag af. Slechts 20% van de advieskantoren is 30 jaar of ouder. Slechts 0,4% – 27 bedrijven- bestaat al een eeuw.

Brede kantoren ouder

Bij de echt oudere bedrijven zijn volmachtbedrijven oververtegenwoordigd ten opzichte van bedrijven in de provinciale markt. In zijn algemeenheid geldt dat allround kantoren nog tot op hoge leeftijd doorgaan waar specifieke hypotheekkantoren die ouder zijn dan een kwart eeuw een zeldzaamheid zijn.

Meer werknemers

Oudere bedrijven doen het gemiddeld ook beter, zowel wat omzet betreft als financiële gezondheid. Waar de startende bedrijven gemiddeld goed zijn voor gemiddeld 2,3 FTE hebben de bedrijven vanaf 30 jaar oud steevast drie keer zoveel medewerkers. Gemeten naar een gemiddelde omzetindicatie van € 90.000 per FTE die in de branche rendabel wordt geacht, zou de totale omzet in de sector uitkomen op € 2,4 mrd. De oudere advieskantoren hebben hierin een relatief groter aandeel omdat ze meer werknemers hebben.

Lagere creditrating

Gemeten naar de credit rating die RiFD ten aanzien van het financieel intermediair verstrekt, geldt dat jonge bedrijven (tussen 1 en 5 jaar oud) met een 6,9 lager scoren dan het gemiddelde van 7,2. In deze leeftijdscategorie wordt ook het hoogste percentage onvoldoendes gescoord (27%), waar dat gemiddeld voor alle leeftijden op 18%. Wel komt er bij de weinige eeuwelingen in de branche wat sleet op. De creditrating daalt dan naar gemiddeld 7,0 en het percentage onvoldoendes stijgt naar 22%.

Reageer op dit artikel