nieuws

Kostenreductie en schadebedrijf zorgen voor beter resultaat Vivat

Branche 3292

Kostenreductie en schadebedrijf zorgen voor beter resultaat Vivat

Vivat heeft een goed eerste halfjaar achter de rug: het onderliggend resultaat is verbeterd tot € 73 mln, tegen € 53 mln over de eerste helft van vorig jaar. Belangrijkste oorzaken daarvoor zijn een kostenreductie met 20% (tot € 183 (228) mln) en een sterke verbetering van de combined ratio in het schadebedrijf. Die is met 99,1% weer aan de goede kant van de streep terechtgekomen. Vorig jaar stond het schadebedrijf na zes maanden nog op 111,8%. De kostenverlaging is onder meer bereikt door een personeelsreductie van 3.197 naar 2.354 fte.

Het nettoresultaat ziet er anders uit: dat staat volgens de IFRS-boekhoudregels op € -60 mln: een forse verslechtering tegenover de winst van € 578 mln in de eerste helft van 2016. De angel zit in het levenbedrijf, waar de LAT, oftewel de toereikendheidstoets, door marktontwikkelingen negatief uitpakt. Daardoor is € 161 mln toegevoegd aan de voorzieningenpot. Vorig jaar zorgde die toets nog voor een positieve waardering, waardoor € 578 aan voorzieningen vrijviel. De toereikendheidstoets zet de marktwaarde van de verplichtingen af tegen de boekwaarde ervan. “Het is een momentopname”, licht Vivat-woordvoerder Hidde Kuik toe. “Vorig jaar leverde een exceptioneel resultaat op door de Brexit en nu zorgen ontwikkelingen in de rente en creditspreads juist voor een negatieve uitkomst.”

Pensioenbedrijf

Het brutopremie-inkomen van Vivat is gegroeid tot € 1.704 (1.336) mln, vooral door de overname van de pensioenaanspraken van VPTech, een fonds voor de technische groothandel. Daarmee was een koopsom van € 375 mln gemoeid. Die gaf de omzet in het pensioenbedrijf een stevige zet: € 993 (552) mln. Het onderliggend resultaat in het collectieve levenbedrijf verbeterde tot € 12 (5) mln. Netto resteert € 125 mln verlies door de negatieve impact van de toereikendheidstoets, die vorig jaar dus nog voor ruim een half miljard aan vrijval van voorzieningen opleverde.

Leven en Schade

In Individueel Leven stabiliseerde het premie-inkomen op € 448 (454) mln. Het onderliggend resultaat bleef met € 73 (72) mln vrijwel gelijk. Ook in Schade wijkt de omzet in het eerste halfjaar nauwelijks af van de eerste helft van 2016: € 333 mln om € 330 mln. Het onderliggend resultaat kwam uit op 0, waar vorig jaar nog € -30 mln werd genoteerd, vooral als gevolg van de hagelstormen van eind juni.

Solvabiliteit

De kapitaalpositie van het levenbedrijf is versterkt dankzij de uitgifte van € 650 mln aan obligaties. Daarvan is € 250 mln ten goede gekomen aan levensverzekeraar SRLEV. Daardoor is de solvabiliteit versterkt tot 162%, tegen 149% eind 2016. In totaal leverde Vivat met 171% (175%) iets in.

Reageer op dit artikel