nieuws

Hoe kunnen we onze talenten ontwikkelen met een DNA-test?

Branche 962

Hoe kunnen we onze talenten ontwikkelen met een DNA-test?

2020 lijkt ver weg, maar komt met rasse schreden dichterbij. De wereld verandert razendsnel. Welke veranderingen staan ons te wachten? Elke maand confronteren Joost Schrage en Stephan Fellinger van De Zaak van Vertrouwen iemand met het jaar 2020. Hoe ga je om met vraagstukken rondom innovatie, talent en beloftes? Deze maand Loek Worm en Wouter van den Berg van BrainCompass, dat een neurowetenschappelijk gevalideerd ontwikkelassessment aanbiedt op basis van DNA.

‘Kort gezegd helpen wij mensen het beste uit zichzelf te halen, het optimaal benutten van je talenten en kwaliteiten. Dat doen we op basis van je DNA uit speeksel. Het is wel mooi om te zien dat DNA steeds meer geaccepteerd wordt. Toen wij startten in 2008 voelde het alsof we het Woord aan het verkondigen waren. Soms moesten we drie of vier keer terugkomen voordat mensen snapten waar wij mee bezig waren. Dankzij ontwikkelingen in de markt, allerlei boeken die verschenen zijn over het menselijk brein en de opkomst van de neurowetenschap is iedereen nu enthousiast om te horen wat de ontwikkelingen en mogelijkheden zijn. En dan is er vooral verbazing over wat er kan met DNA als meetinstrument. Mensen hebben allemaal een beeld bij DNA, maar eigenlijk weten ze er niks van.

Blueprint

Vergelijk DNA met je fabrieksinstellingen, een soort blueprint van wie jij bent. In de rest van je leven wordt dat ‘getweakt’, geoptimaliseerd, door levenservaring. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld heel sociaal aangelegd, georiënteerd op de verbinding, het bouwen van relaties en empathisch vermogen. Dat betekent ook dat ze als verkoper sneller korting geven, dat ze beloftes doen die ze niet nakomen, omdat ze heel erg gericht zijn op het in stand houden van die band.

De meeste psychologische testen en modellen zijn in de jaren 70 ontwikkeld en gaan dus al heel lang mee. De innovatie zit vooral in het online aanbieden, maar in essentie zijn de testen niet veranderd. Bovendien zijn de data van klassieke testen in feite niet valide. Er zijn geen modellen om toekomstig gedrag op de werkvloer betrouwbaar te voorspellen. Gesprekken, assessments, werkervaring, als je alles bij elkaar optelt zit je op ongeveer 36% betrouwbaarheid. Een muntje opgooien is betrouwbaarder. Met de opkomst van de neurowetenschappen, de biologie en het centraal stellen van het brein is daar verandering in gekomen. Dat is ook de reden dat wij gestart zijn met dit bedrijf.

DNA als startpunt

Onze interesse gaat vooral uit naar de ontwikkelkant van talent. Het gaat nooit alleen om een DNA-test. Bij ons gaat het om vier levensfasen: je DNA, dat is je biologische startpunt, vervolgens staan we stil bij je vroege opvoeding, daarna kijken we naar je persoonlijkheid en tot slot naar je professionele rol. We combineren nieuwe technieken als DNA met de bekende klassieke testen om tot een integraal beeld te komen. Het is een optelsom. DNA én dat wat je in je leven hebt meegemaakt, bepalen wie je bent.

De facto is DNA niet meer dan een verzameling instructies voor alle stofjes in je hersenen. Wie we zijn en wat we doen is niet alleen het gevolg van je psyche, maar ook een gevolg van elektrische en chemische verbindingen in je brein. Je drinkt een kopje koffie en cafeïne zorgt er vervolgens voor dat je een bepaalde scherpte ontwikkelt. Cafeïne grijpt op een bepaalde manier in op je hersenen. De ontvangertjes in je hersencellen krijgen een signaal, waardoor die cellen actief worden.

Geprogrammeerd

Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor sociale interactie. Dat is niet anders dan een stofje, oxytocine, dat vrijkomt in mijn brein als ik jou zie. Het maakt dat we een band ervaren en wordt ook aangemaakt bij een bevalling. Het zorgt voor de band tussen moeder en kind, daar is het vanuit de evolutie ook voor bedoeld. Alleen wordt dat stofje door ons ook nog elke dag gebruikt om sociale contacten te verwerken, te onderhouden en interactie met elkaar aan te gaan. Ik probeer me in te leven in wat jij doet, dat zijn allemaal elektrische en chemische prikkels. Een bepaalde code in je DNA staat voor de gevoeligheid voor dat stofje. Deze combinatie van lettertjes geeft, vanaf het moment dat je geboren wordt, een recept voor de ontvanger van dit stofje in je hersenen. De rest van je leven voegt daar natuurlijk heel veel variabelen aan toe. Maar de fabrieksinstellingen zorgen voor een bepaalde sequentie, voor een al dan niet gevoeligheid voor bepaalde stofjes. Het heeft geen voorspellende waarde. Je kunt namelijk in je leven zaken meemaken die haaks staan op de manier waarop je geprogrammeerd bent.

Ontwikkeling

Met inzicht in je DNA kom je fundamenteel te weten wat je drijft en waar dat vandaan komt. Hoe kun je dingen echt verklaren, zonder op je onderbuikgevoel af te gaan? Mensen zijn gefascineerd door het idee dat je inzicht kunt hebben in je eigen blauwdruk. Dat je daardoor jezelf beter kunt leren kennen en het kunt gebruiken voor je eigen ontwikkeling. Dat is natuurlijk het belangrijkste argument om het toe te passen. Je krijgt inzichten, je gaat op een andere manier naar jezelf kijken. Het is niet zo spannend als je het eenmaal hebt ervaren.

Eigenlijk zit iedereen de hele dag te ‘tweaken’ op wie en wat je oorspronkelijk bent, wat je wil zijn en wat je zou kunnen zijn. Wij dringen je niet een ideaalbeeld op van hoe je zou moeten zijn. Het gaat om richting, route en resultaat. Jij moet zelf de richting bepalen, wij helpen met het vaststellen van de route het resultaat te bereiken.
Als je onze DNA-test doet, heb je in feite al besloten dat je je verder wil ontwikkelen. In dat opzicht is ethiek eigenlijk geen thema. Het is aan jou of je de resultaten wilt delen met een trainer of coach. Je kunt er mee doen wat je wilt. Wij voorspellen ook niks. De spanning voorafgaand aan de DNA-test heeft meer te maken met de onbekendheid en mythes rondom DNA dan wat je er in de praktijk voor jezelf uithaalt.

Transitie

Privacy is wel een thema. Hoe nemen wij de juiste maatregelen en zorgen wij ervoor dat een en ander goed geborgd blijft? Daarvoor hebben we een zeer strikt protocol ontwikkeld, wat dat betreft zijn we echt het braafste jongetje van de klas. Dat moeten we vooral bij grote opdrachtgevers, juist in de financiële wereld, ook echt laten zien, willen we daar überhaupt binnenkomen.

Want ook in de verzekeringsbranche worden nu echt andere dingen van medewerkers verwacht. Vroeger stuurde je een accountmanager met een hoop pensioenkennis het veld in. Maar er is nu veel meer informatie online te vinden, klanten zijn daardoor zelf al beter geïnformeerd. Hoe ga je in dat complexe speelveld een betrouwbare partner worden en blijven? We kunnen organisaties niet adviseren wat de beste strategie of manier is om nieuwe klanten te bedienen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat mensen in staat zijn om de transitie te maken.’

Reageer op dit artikel