nieuws

CBS: U beunt nauwelijks bij

Branche 1302

CBS: U beunt nauwelijks bij

Wat in Amerika al decennialang gemeengoed is in dure steden als New York, wordt hier ook steeds gewoner: mensen met twee banen. Uit cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal Nederlanders met twee werkgevers de afgelopen tien jaar stevig is gegroeid. Financiële dienstverleners hebben volgens het CBS samen met mensen uit de bouw het minste een tweede baan.

Bijna 600 duizend mensen hadden in 2016 een tweede baan naast hun hoofdbaan. Dat is 7% van de werkzame beroepsbevolking. In 2006 hadden nog minder dan 500 duizend personen twee banen, van wie bijna 60% in beide gevallen als werknemer. De groep werknemers-zelfstandigen was met ruim 40% procent wat kleiner. Toch is deze laatste groep in tien jaar naar verhouding harder gegroeid. Bij de groep werknemers-zelfstandigen gaat het hoofdzakelijk om personen die loondienst combineren met werken als zzp’er (91%).

Financieel rondkomen

Het belangrijkste motief voor het combineren van banen verschilt voor de personen die dubbel in loondienst werken en degenen die zowel werknemer als zelfstandige zijn. Die eerste groep gaf het vaakst aan meer uren te maken om financieel rond te kunnen komen. Bij de werknemers-zelfstandigen was de voornaamste overweging dat ze zich op meerdere gebieden konden ontwikkelen en meer afwisseling hadden in werkzaamheden en contracten.

Aantal uren

Personen die twee werknemersbanen combineerden werkten in 2016 gemiddeld 29 uur per week. Dat is iets minder dan werknemers met één baan, die gemiddeld 30 uur per week werkten. Degenen die een baan in loondienst combineerden met een baan als zelfstandige werkten met gemiddeld 38 uur per week fors meer uren dan werknemers, maar ongeveer evenveel als zelfstandigen met een enkele baan.

Vrouwen, jongeren en hoger opgeleiden

Vrouwen hadden in 2016 met ruim 8% vaker een tweede baan dan mannen, bij wie dat iets meer dan 6% was. Ook hadden zij vaker een combibaan als werknemer-werknemer, terwijl het aandeel dat zowel werknemer als zelfstandige was niet verschilde tussen mannen en vrouwen.
Naar verhouding hebben meer jongeren een tweede baan hadden dan mensen uit de oudere leeftijdsgroepen. Bij de 15- tot 25-jarigen was dit in 2016 ruim 11%, bij de 55- tot 65-jarigen bijna 6%. Daarbij werkten jongeren met een tweede baan minder vaak als zelfstandige dan degenen uit de oudere leeftijdsgroepen.
Hoogopgeleiden hadden tevens vaker een combibaan dan laag en middelbaar opgeleiden. Hierbij was vooral de groep die een baan in loondienst combineerde met zelfstandig ondernemerschap wat hoger.

Cultuur, sport en recreatie

Personen die werken in de cultuur-, sport- en recreatiesector hadden in 2016 naar verhouding het vaakst een tweede baan (bijna 13%). Daarna komen personen die werken in de onderwijssector (ruim 10%) en de verhuur- en overige zakelijke dienstensector (bijna 10%). In de bouw (ruim 2%) en de financiële dienstverlening (ruim 3%) werkten de minste mensen met twee banen.

Reageer op dit artikel