nieuws

Britse verzekeraars voorop in veranderende markt

Branche 1549

Britse verzekeraars voorop in veranderende markt

De laatste 25 jaar kenmerken zich door een trend van wereldwijd dalende rentes. Dat begint veel verzekeraars langzamerhand op te breken. Terwijl in het Verenigd Koninkrijk al veel langer een consolidatiestrijd woedt, werd die in Nederland groots ingeluid door de overname van Delta Lloyd door Nationale Nederlanden in april dit jaar. Bruce Porteous, Investment Director Insurance Solutions bij Aberdeen Standard Investments en frequent publicist als expert in Solvency II regelgeving, zegt dat slechts als een voorbode te zien: “De grote consolidatieslag moet in continentaal Europa nog losbarsten.”

Het zijn uitdagende tijden voor de verzekeringsindustrie, waar met Solvency II de teugels flink worden aangetrokken. Porteous (foto): “Er is meer kapitaal nodig om risico op je balans te mogen nemen, maar lang niet alle verzekeraars kunnen dat ophoesten. Dan wordt het moeilijk om klanten (ooit) te geven wat ze is beloofd. Díe verzekeraars kunnen gemakkelijk ten prooi vallen aan een overname.”

Garanties zijn niet langer haalbaar

Veel van zijn klanten sparen voor hun pensioen. De uitdaging ligt voor Porteous in waardetoevoegende oplossingen om mensen een mooie oude dag te garanderen. Porteous verbetert: ”Te bíeden”, en haalt Japan aan als voorbeeld waarom het woord ‘garanderen’ hier foutief wordt gebruikt. “Veel Japanse verzekeraars – al langere tijd ervaring met een ultralage rentestand –kunnen hun in het verleden gedane garantiebeloftes aan klanten niet nakomen. Als de omstandigheden niet veranderen is daar onder verzekeraars over pakweg tien jaar simpelweg geen geld meer.”
In het Verenigd Koninkrijk worden al jaren geen verzekeringsspaarproducten met garanties meer verkocht. Porteous noemt dat de democratisering van financiële risico’s: “Klanten moeten hier al langere tijd zélf meer verantwoordelijkheid nemen voor hun financiële risico’s. Wij reiken hen daarvoor de juiste tools en oplossingen aan.”

Commissie in de ban

Solvency II moet in menig land zijn intrede nog doen, maar al begin deze eeuw adopteerden verzekeringsmaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk de daarop gebaseerde manier van denken en handelen. De regelgever van toen, de Financial Services Authority (FSA), introduceerde een realistischere benadering voor balanswaarderingen. En door individuele kapitaaleisen te stellen werd een meer risicogevoelige solvabiliteit in de verzekeringsmarkt nagestreefd.
Van oudsher werden de kernactiviteiten van verzekeraars wereldwijd veelal verkocht door onafhankelijke adviseurs, die middels een commissie werden vergoed. De verzekeraar verhaalde die commissie vervolgens op de klant via een ondoorzichtige kostenstructuur. Aan die troebele berekening kwam in het Verenigd Koninkrijk in 2012 al een einde met een verbod op commissie over verzekeringsspaarproducten. De remuneratie voor tussenpersonen werd vervangen door een vaste vergoeding.

Kosten rechtvaardigen

Met het weghalen van die obscuriteit liep het Verenigd Koninkrijk andermaal voorop en werd een eerlijker gebruik van distributiemodellen afgedwongen. Transparantie werd bevorderd en de klant kon deze vooraf overeengekomen kosten verdisconteren in de rendementsverwachting. Porteous: “Vanaf dat moment moesten verzekeringsmaatschappijen assurantieadviseurs een meer gediversifieerd palet aan producten bieden. Met de juiste adviezen en producten konden verzekeringsagenten reële waarde toevoegen aan de klant en zo vergoedingen rechtvaardigen.”
“De focus werd verlegd van standaard garantieproducten naar tailor-made oplossingen om specifieke risico’s van klanten beter te managen.”

Eerlijk en streng

Naast het commissieverbod hebben de regelgevende autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk volgens Porteous meer goed werk verricht om klanten zo goed mogelijk te beschermen en daarmee hun vertouwen in verzekeringsmaatschappijen enigszins te verbeteren. Door middel van zogeheten treating customers fairly rules (vrij vertaald: behandel klanten op een eerlijke en respectvolle wijze) is meer verantwoordelijkheid bij verzekeraars gelegd.

Minder bureaucratisch

Het feit dat De Nederlandse Bank samen met de Prudential Regulation Authority (PRA) als onderdeel van de Bank of England, als strengste regelgevers in Europa bekend staan, juicht Porteous alleen maar toe. “Al mag het van mij een tikkeltje minder bureaucratisch bij de PRA. Dat zou de snelheid van goedkeuring bij het uitgeven van nieuwe, gespecialiseerde producten ten goede komen.”

Reageer op dit artikel