nieuws

Verzekeraars: Verandervermogen en cyber zijn bananenschillen

Branche 816

Verzekeraars: Verandervermogen en cyber zijn bananenschillen

Verzekeraars zien hun vermogen om te veranderen en cyberrisico’s als grootste bedreigingen voor hun sector. Dat blijkt uit ‘Insurance Banana Skins 2017’, een onderzoek dat het Britse Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) heeft uitgevoerd, in samenwerking met accountants- en adviesorganisatie PwC. Voor het onderzoek werden wereldwijd 836 verzekeraars, toezichthouders en marktkenners geïnterviewd.

Het tweejaarlijkse onderzoek, dat potentiële bananenschillen – waaraan het zijn naam te danken heeft – rankt, laat zien dat operationele risico’s dit jaar met stip stijgen op de ranglijst. Voor het eerst sinds de start van het onderzoek beschouwen verzekeraars de alsmaar voortschrijdende technologie als risicofactor. Zo maken verzekeraars zich zorgen over hun vermogen om uitdagingen rondom digitalisering, consolidatie, nieuwkomers (InsurTech) en kostenreductie het hoofd te bieden. Een aantal hiervan komt nieuw binnen op de ranglijst en hangt nauw samen met nieuwe technologieën die de wereld van verzekeraars op zijn kop zetten. Voorbeelden zijn zelfrijdende auto’s, het internet der dingen en kunstmatige intelligentie.

Vrees voor cyberaanvallen

Een andere stijger die met digitalisering samenhangt is cybercriminaliteit: dit onderwerp steeg op de lijst van de vierde naar de tweede plaats. Verzekeraars vrezen zowel de cyberaanvallen op hun eigen organisatie als ook een toename van uitkeringen van verzekerde schade als gevolg van cybercrime.

‘Cyber is hard gestegen, terwijl de survey is uitgevoerd voor de recente ransomware-aanvallen’, zegt Bas van de Pas, verantwoordelijk voor de verzekeringssector bij PwC. “De sector werkt veelal met privacy gevoelige informatie en het is dus niet verwonderlijk dat men bezorgt is over dit risico.”

Hoewel change management het voornaamste risico in de verzekeraarssector is, ondervinden de subsectoren leven en schade andere risico’s. In de sector levenis men nog steeds bezorgd om de voortdurende lage reïnvestment rates wat de toekomstige winstgevendheid uit kan hollen. Technologie wordt als het grootste risico beschouwd in de sector schade.

Groeivertraging China

Het tweede cluster aan hoog genoteerde risico’s, zoals de renteontwikkeling (4), rendementen op investeringen (5) en macro-economische factoren (7) laten zien dat er nog steeds zorgen zijn over economische instabiliteit. Hoewel er duidelijke signalen van groei zijn, is het vertrouwen van verzekeraars in de economie broos als gevolg van groeivertraging in China, mogelijke protectionistische maatregelen van Trump en het groeiende populisme in Europa. Ook het risico op politieke inmenging is sterk gestegen. Al is de Brexit geen grote bron van grote zorg voor verzekeraars, met name niet voor verzekeraars zonder operaties in het Verenigd Koninkrijk.

Aantrekken talent

Het bananenschil-onderzoek toont verder aan dat het vermogen van de verzekeringssector om talent aan te trekken en te behouden een snelgroeiende zorg is. Vooral personeel met vaardigheden die nodig zijn voor de digitale transformatie is schaars. Dat vormt een risico voor hun veranderende businessmodel.

Over het algemeen wordt het klimaat voor verzekeraars steeds uitdagender, aldus de respondenten. Van de Pas: “Het grootste risico in de verzekeringssector heeft niet langer te maken met de stand van de economie, maar is ‘change management’ (plaats 6 in 2015). Dit geeft aan dat de sector onderkent dat een niet-adequate reactie op alle veranderingen om ons heen kan resulteren in financiële, operationele of zelfs existentiële uitdagingen”.

“Het grootste risico waarmee de industrie geconfronteerd wordt, is dat men irrelevant wordt”, aldus een deelnemer aan het onderzoek.

Reageer op dit artikel