nieuws

Peter Risseeuw wil weten hoe u over het provisieverbod denkt

Branche 878

Peter Risseeuw wil weten hoe u over het provisieverbod denkt

Onderzoeksbureau Decisio en onderaannemer Peter Risseeuw willen van adviseurs en bemiddelaars weten hoe zij de gevolgen van het provisieverbod hebben ervaren. De onderzoekspartijen hebben daarom in het licht van de evaluatie van het provisieverbod een enquête opgesteld waaraan tussenpersonen na aanmelding via e-mail kunnen deelnemen.

Toezichthouder AFM deelde vanmiddag in haar nieuwsbrief de oproep van Decisio en Risseeuw aan adviseurs en bemiddelaars om deel te nemen aan het onderzoek naar de markteffecten van het provisieverbod. “De AFM vindt het belangrijk dat de ervaringen van bemiddelaars en adviseurs worden meegenomen in het evaluatieonderzoek”, aldus de toezichthouder.

Risseeuw onderaannemer

In april kreeg het Amsterdamse Onderzoeksbureau Decisio het onderzoek naar de markteffecten gegund nadat eerder het consumentendeel van de evaluatie van het provisieverbod was gegund aan CentERdata. Al snel bleek Peter Risseeuw als onderaannemer bij het onderzoek naar de markteffecten betrokken te zijn. Het leidde tot de nodige wrevel onder het intermediair omdat Risseeuw ook meeschreef aan het SEO-onderzoek dat mede leidde tot het provisieverbod. Hij zou daarom niet onafhankelijk kunnen oordelen over de gevolgen van het verbod.

Verscheidenheid in sector

De hoofdthema’s van het evaluatieonderzoek, dat eind september moet zijn afgerond, zijn de beoogde cultuurverandering naar klantgerichte advisering, de toegankelijkheid van advies en de ontwikkeling van het speelveld tussen distributiekanalen. De onderzoekers bestuderen relevante literatuur, en spreken met vertegenwoordigers van onder andere brancheorganisaties, marktpartijen en toezichthouders. Ook het intermediair wordt er nu bij betrokken. “Om recht te doen aan de grote verscheidenheid in de sector, wordt in het kader van het onderzoek een internetenquête uitgezet onder zoveel mogelijk adviseurs en bemiddelaars.”

Anoniem deelnemen

Volledig anoniem deelnemen aan de enquête is er niet bij. Tussenpersonen die willen deelnemen moeten hiervoor hun zakelijke mailadres gebruiken. Hotmail-, Gmail- en en providergebonden mailadressen worden in principe niet verwerkt. Deelnemers ontvangen medio juli een link naar de vragenlijst.

Reageer op dit artikel