nieuws

Aegon Nederland in beweging, gaat niet in op verkoopgeruchten UMG

Branche 8223

Aegon Nederland in beweging, gaat niet in op verkoopgeruchten UMG

Echt rustig wil het maar niet worden rondom Aegon. In maart haakte oprichter René Frijters af bij bankdochter Knab en in die zelfde maand moest de verzekeraar haar solvabiliteit naar beneden bijstellen, hoofdzakelijk door een lagere ratio bij het Nederlandse verzekeringsbedrijf. Nadat vorige week bekend werd dat Aegon stopt met vrouwenverzekeraar Onna-Onna stellen welingelichte kringen nu dat Aegons intermediairbedrijf UMG in de etalage staat. De verzekeraar weigert in te gaan op geruchten.

Gelet op de wens om de kapitaalpositie van Aegon Nederland te versterken, komen verhalen over de verkoop of beëindiging van activiteiten niet geheel uit de lucht vallen. Verkoop van activiteiten levert geld op en draagt ook indirect bij aan het verminderen van het kapitaal dat verzekeraars onder Solvency II moeten aanhouden.

Afstoten activiteiten

Daarnaast is het afstoten van activiteiten Aegon Nederland de laatste jaren ook niet vreemd. In het voorjaar van 2015 maakt de verzekeraar bekend voor een belangrijk deel te stoppen met volmachten en de co-assurantietekening via de beurs volledig te staken.

Bedrijfseconomische keuze

Woordvoerder Hilde Laffeber van Aegon gaat niet in op het nieuwe verkoopgerucht omtrent UMG, omdat de verzekeraar “nooit op geruchten reageert”. Het beëindigen van van Onna-Onna was volgens haar een bedrijfseconomische keuze. “Aegon is continu betrokken bij 10 à 15 innovatieve initiatieven in de markt. Die evalueren we voortdurend. Met Onna-Onna zijn we gestopt omdat er geen duurzaam groeiperspectief was en de inzichten die we wilden verkrijgen over onder meer doelgroepbenadering voldoende rijp zijn om er als Aegon ons voordeel mee te kunnen doen.”

Kleine marges

Ten aanzien van de volmachten stelt de woordvoerder dat Aegon er niet over de volle breedte mee is gestopt. Laffeber: “Een paar jaar geleden hebben we vooral in de schade-markt volmachten afgebouwd, omdat de marges op het afgebouwde deel toen klein waren. Ook wilden en willen we naar een intensievere inhoudelijke relatie met het intermediair om samen de klant optimaal te kunnen bedienen. Hier investeren we dan ook voortdurend in, onder meer met ons belang in en de samenwerking met serviceprovider Romeo die intermediairs op een innovatieve wijze helpt met hun dossiers.”

Verhogen Solvency II-ratio

Wat betreft de solvabiliteit stelt Laffeber: “Eerder hebben we aangegeven dat we rond de presentatie van de tweedekwartaalcijfers van 10 augustus aan zullen geven welke stap Aegon wil gaan zetten om de Solvency II-ratio van Aegon Nederland te verhogen.”

Reageer op dit artikel