nieuws

Verbond pleit voor vrijwaring PE-examen medewerkers verzekeraars

Branche 4730

Verbond pleit voor vrijwaring PE-examen medewerkers verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars pleit in een position paper voor de vrijwaring van PE-examens voor medewerkers van verzekeraars, mits de verzekeraar de Permanente Actualiteiten aantoonbaar heeft geborgd. Het Verbond ziet daarbij ook een rol voor de toezichthouder.

Het Verbond staat, volgens het persbericht dat de position paper begeleidt, “achter het Wft vakbekwaamheidsbouwwerk, maar vindt dat bij enkele modules een betere aansluiting met de praktijk moet worden gerealiseerd.” Ook vindt het Verbond dat het PE-examen en het toetsen van verzekeringspersoneel op Permanente Actualiteit meer moet uitgaan van vertrouwen. “Nu is het PE-examen dubbelop en heeft de sector te maken met een dubbele belasting.” Het Verbond pleit voor een variant waarbij medewerkers gevrijwaard kunnen worden van het PE-examen, mits de verzekeraar de Permanente Actualiteit aantoonbaar heeft geborgd. “Het is, net als bij het productgoedkeuringsproces, denkbaar dat bijvoorbeeld de AFM toezicht houdt op interne processen om verzekeringspersoneel actueel te houden”, zo ziet de koepel van verzekeraars het voor zich. “Bedrijven die te klein zijn om een dergelijk proces goed in te regelen of bedrijven die eerder de mist ingingen, zouden hun medewerkers dan wel examen kunnen laten doen”, zo vervolgt het Verbond.

De paper is opgesteld in aanloop naar de analyse van de vakbekwaamheidseisen voor de financiële sector, die momenteel door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) wordt uitgevoerd. Ook pleit het Verbond ervoor dat de breedte van het PE-examen zou moeten worden teruggebracht naar het eigen vakgebied van medewerkers.

Input marktpartijen

Het jaar 2017 zal door CDFD gebruikt worden om de analyse uit te voeren en op basis van de input van marktpartijen mogelijk voorstellen te doen voor aanpassingen van het vakbekwaamheidsbouwwerk. Het CDFD zal het voorstel ter consultatie aanbieden aan marktpartijen alvorens een definitief advies aan te bieden aan de minister van Financiën.

Modules aanpassen

Het Verbond heeft op basis van de opgedane ervaringen in de afgelopen jaren verbetersuggesties voor enkele modules. Voor kredietverzekeraars zou de module ‘Schadeverzekering zakelijk’ inhoudelijk meer moeten ingaan op kredietverzekeringen, terwijl de module ‘Schadeverzekering particulier’ voor hen overbodig is. Voor de co-assurantiemarkt pleit het Verbond in de module ‘Schadeverzekering zakelijk’ eveneens voor meer herkenbaarheid. Voor de uitvaartverzekeraars ziet het Verbond graag een aanpassing in de huidige module ‘Vermogen’, door deze module aan te vullen met algemene kennis over uitvaartverzekeringen. Deze aanpassingen borgen dat de modules beter aansluiten op de praktijk. Het Wft vakbekwaamheidsbouwwerk blijft zo toekomstbestendig.

Aandacht voor robo-advice

In het position paper breekt het Verbond een lans voor innovatie, en dan in het bijzonder geautomatiseerd advies, beter bekend als robo-advice. Verzekeraars vinden dat ook geautomatiseerd advies moet voldoen aan de wettelijke norm, maar de borging van de norm kan op een andere wijze plaatsvinden dan met diploma’s en PE.

Vaart maken met aanpassingen

Verzekeraars roepen het ministerie van Financiën en het CDFD op om de suggesties voor aanpassingen in de vakbekwaamheidseisen zo snel mogelijk door te voeren. “Dat zou de belasting voor financieel medewerkers verlichten en (onnodige) kosten ook terugdringen. Het Verbond wil daar graag een inhoudelijk bijdrage aan leveren.”

Volmacht

Vreemde eend in de bijt binnen het vakbekwaamheidsbouwwerk is volgens het Verbond het volmachtkanaal. Het Verbond heeft eerder gepleit om een apart examen voor medewerkers in het volmachtkanaal. Het gaat dan, aldus het position paper, om een module voor leidinggevenden over het volmachtvak.  Hiervoor zouden ongeveer 50 kandidaten dan examen moeten doen en ongeveer 1200 mensen moeten voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie. Het Verbond acht het wenselijk dat de AFM toezicht houdt op nieuwe toetreders in het volmachtkanaal. Toetsing zou daarom vooraf aan de poort moeten plaatsvinden. “Dit biedt de AFM ook de mogelijkheid om op wettelijke basis in te grijpen wanneer niet aan de vakbekwaamheidsvereisten wordt voldaan.”

 

Reageer op dit artikel