nieuws

Nieuwe werkloosheidscijfers: vooral oudere bankmedewerker is de klos

Branche 4332

Nieuwe werkloosheidscijfers: vooral oudere bankmedewerker is de klos

Vooral oudere medewerkers lijken de dupe te worden van de forse reorganisaties die vrijwel alle banken momenteel doorvoeren. Uit de jongste werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal nieuwe uitkeringen voor 50-plussers vanuit de bankensector in eerste vier maanden van dit jaar met bijna de helft (49,8%) is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De banksector is met de metaalsector (+5,4%) de enige branche waarin het aantal nieuwe WW-uitkeringen nog groeit.

Het UWV verstrekte in de eerste vier maanden van dit jaar 148 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 21% minder dan in dezelfde periode in 2016. Bijna alle sectoren telden in 2017 minder nieuwe uitkeringen dan in 2016. Bij verzorgende beroepen (-41,8%), zoals thuiszorgmedewerkers, en bouwberoepen (-38,6%) was de daling het grootst.

Banken negatieve uitzondering

Het aantal lopende WW-uitkeringen bij  het UWV komt in april 2017 uit op 401 duizend, een daling met 13 duizend (-3,2%) ten opzichte van maart. Vooral het aantal uitkeringen aan jongeren daalde fors (-8,5%). Onder 55-plussers was de afname het minst sterk  (-1,5%). Naar sector bekeken lieten vrijwel alle branches daling zien van het aantal lopende uitkeringen. De uitzendsector, waar veel jongeren werken, kende de grootste afname (-8,6%) Opnieuw vormen de banken een negatieve uitzondering. Daar bleef het aantal uitkeringen vrijwel gelijk aan dat van maart.

5,1% beroepsbevolking werkloos

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in april uit op 456 duizend, meldt het CBS. Dit is 5,1% van de beroepsbevolking.

Reageer op dit artikel