nieuws

Nog geen vakbekwaamheidseisen voor adviesrobot

Branche 2147

Nog geen vakbekwaamheidseisen voor adviesrobot

Er komen voorlopig nog geen nadere eisen voor geautomatiseerd advies. Demissionair minister Dijsselboem (Financiën) heeft dit laten weten in reactie op wetgevingswensen die toezichthouder AFM bij de minister heeft ingediend. De AFM bepleit vakbekwaamheidseisen vooraf, bij de ontwikkeling van software voor gerobotiseerd advies.

In haar wensenlijstje stelt de AFM dat toegankelijkheid van advies door geautomatiseerd advies kan worden vergroot. Wel verlangt de toezichthouder waarborgen ten aanzien van de vakbekwaamheid van de adviesrobot. “Een consument moet er van op aan kunnen dat het advies dat hij krijgt passend is, ongeacht of dit door een persoon of geautomatiseerd wordt gegeven”, aldus de toezichthouder. “Daarom dient de financiële ondememing die geautomatiseerd advies aanbiedt te beschikken over procedures en maatregelen die waarborgen dat de geautomatiseerde adviezen voldoen aan dezelfde wettelijke regels als die gelden voor advies gegeven door een natuurlijk persoon.”

Kans op slecht advies groter

De meeste gedragsregels gelden ook voor geautomatiseerd advies, maar dit zijn eisen waaraan de AFM alleen achteraf het advies kan toetsen. “Zonder vakbekwaamheidseisen is er geen waarborg dat de onderneming vooraf, bij de ontwikkeling van de software, alle eisen goed in beeld heeft. Consumenten kunnen daardoor slecht geadviseerd worden. (…) Omdat het een geautomatiseerd – vaak online – advies betreft is bovendien de kans dat veel consumenten gedupeerd worden groter dan bij advies met klantcontact.”

Meer tijd nodig

Dijsselbloem stelt in zijn reactie dat het verder automatiseren van financieel advies ook zijn aandacht heeft. “In het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 waren nadere regels opgenomen ten aanzien van geautomatiseerd advies. Naar aanleiding van consultatiereacties en de reeds bestaande regels, die ook van toepassing zijn op geautomatiseerd advies, is besloten om op dit moment nog geen nadere eisen te stellen aan geautomatiseerd advies. Er is meer tijd nodig om te bepalen of en zo ja, welke nadere regels nodig zijn om geautomatiseerd advies verder te reguleren. Deze analyse zal de komende tijd, in samenwerking met de AFM, worden uitgevoerd.”

 

Reageer op dit artikel