nieuws

KPMG voorspelt voor dit jaar veel fusies en overnames verzekeraars

Branche 2542

KPMG voorspelt voor dit jaar veel fusies en overnames verzekeraars

Verzekeraars overwegen dit jaar wereldwijd op grote schaal strategische fusies en overnames om de bedrijfsvoering ingrijpend te hervormen. Via fusie hopen ze bovendien toegang te krijgen tot nieuwe technologieën. Dat voorspelt accountants- en adviesbureau KPMG op basis van mondiaal onderzoek onder 200 bestuurders van verzekeringsmaatschappijen.

Ruim 80% van de verzekeraars overweegt het komende jaar een tot drie overnames te doen en ruim 90% verwacht onderdelen af te stoten, blijkt uit het KPMG-onderzoek. Het bedrijf constateert dat ruim 60% van de verzekeraars op dit moment kapitaal vrijmaakt om investeringen te doen voor overnames. Van die bedrijven heeft een kwart inmiddels meer dan $1 miljard ondergebracht in een investeringsfonds.

Geen deals voor korte termijn

“De bedrijven in de sector kijken in toenemende mate met een strategische blik naar de mogelijkheden die er zijn om anorganisch te groeien”, zegt Dina Aleman, partner bij KPMG Financial Services. “Onder de huidige omstandigheden verwachten bestuurders van verzekeringsmaatschappijen dat iedere investering die de onderneming doet op de lange termijn bijdraagt aan de hervorming van de organisatie. Dit is dan ook de voornaamste reden voor overnameactiviteiten. Deals die op de korte termijn financieel aantrekkelijk zijn maar uiteindelijk niet duurzaam blijken te zijn, volstaan niet.”

Helft kijkt naar Azië

Twee derde van de onderzochte bedrijven overweegt voor overnames over de grens te kijken. Bijna de helft mikt op de Aziatische markt en de Pacific, een kwart richt zijn pijlen vooral op de Verenigde Staten. Volgens Aleman biedt vooral Azië veel groeimogelijkheden. In grote markten als China, India en Indonesië zijn veel mensen beperkt verzekerd.

Aziatische verzekeraars zelf, zeker uit de meer ontwikkelde markten China en Japan, willen waarschijnlijk doorgaan met het kopen van groei in Noord-Amerika en Europa. “Chinese bedrijven zijn vooral op zoek naar kennis en expertise om hun lokale infrastructuur te kunnen uitbouwen. Gezien het groeitempo van het land in de afgelopen jaren loopt deze nog steeds achter. Japanse verzekeraars die voor de uitdaging staan om groei op de thuismarkt te realiseren, zullen hun zoektocht naar grensoverschrijdende overnames met name voortzetten om inkomsten en risico’s te kunnen spreiden”, aldus Aleman.

Reageer op dit artikel