nieuws

Kamerleden willen opheldering over investeringen in wapentuig

Branche 1428

Kamerleden willen opheldering over investeringen in wapentuig

Tweede Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66), Michiel Servaes (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) willen opheldering van minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over verzekeraars die investeren in wapenproducenten die oorlogstuig leveren aan Saoedi-Arabië. Dat schrijven zij in Kamervragen aan de bewindsvrouw.

De drie Kamerleden willen van de minister weten hoe de miljardeninvesteringen in wapenleveranties aan Saoedi-Arabië door Nederlandse verzekeraars zich verhouden tot de exportrestricties die Nederland hanteert voor de levering van wapens aan het Arabische land. Ook vragen ze de minister hoe de investeringen zich verhouden tot de code Duurzaam Beleggen van de verzekeringssector en hun verantwoordelijkheid om de mensenrechten te respecteren.

Vorige week kwam uit de Eerlijke Verzekeringswijzer naar voren dat vijf levensverzekeraars en één pensioenbeheerder die (ook) actief zijn in Nederland samen ruim €3,6 miljard steken in de vijf grootste wapenproducenten ter wereld. Die fabrikanten leveren onder andere bommen en gevechtsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië, dat nauw betrokken is bij de bloedige burgeroorlog in buurland Jemen.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Sjoerdsma, Servaes en Van Dijk herinneren minister Ploumen eraan dat ze in 2015 naar aanleiding van vergelijkbare berichten over controversiële investeringen in wapenhandel aangaf in gesprek te zijn met de sector. De bewindsvrouw overlegde destijds met het Verbond van Verzekeraars over het beleid op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) van de sector. De Tweede Kamerleden willen van de minister weten wat die gesprekken hebben opgeleverd en in hoeverre inmiddels afspraken zijn gemaakt over het afbouwen van investeringen in wapenfabrikanten. Ook vragen ze of Ploumen naar aanleiding van de berichten van vorige week opnieuw contact opneemt met de verzekeraars.

Reageer op dit artikel